Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM)

Er du ressourcebevidst og går du ind for mindre CO2 og mere genbrug?

Med BSM-teknologien giver vi nyt liv til nedslidte veje med 100 % genbrug af asfalten, mindst 90 % reduktion af CO2 udledning og hurtigere ibrugtagning for bilisterne. 

Udførte strækninger

Små veje på landet, der skal forstærkes eller udvides: 

 • Evt. kantfræsning af rabat i eksisterende ​belægningstykkelse
 • Forstærkning af belægningen med op til 10 cm knust asfaltgenbrugsmateriale
 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Landeveje og motorveje med revner og krakeleringer:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning i bredde fra 2,35 m til 3,8 m i op til 18 cm tykkelse
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Byeje med kantsten i byer - evt. efter opgravninger:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Lysning kan øges ved fjernelse af materiale fremfor at hæve/udskifte kantsten.
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM

Kold genbrugsasfalt

BSM, også omtalt som kold genbrugsasfalt, er ikke kun en hurtig og effektiv metode at lægge ny belægning på vejene, den er også CO2 besparende og skånsomt for miljøet, hvor vi undgår at sprænge bjerge i Norge, grave huller i Danmark og køre den gamle asfalt frem og tilbage til asfaltværket.  

Asfalten fræses af, forarbejdes og lægges i en og samme proces. Maskinen fræser den gamle asfalt af, blander genbrugsasfalten med cement og skumbitumen, imens maskinen kører og lægger den nye asfalt med det samme. 
 

Se videoen om BSM processen og udlægningen.

Download folder om Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM)

 

 

Før og efter med BSM

VEJDIREKTORATET

E45, Frederikshavn motorvejen
2,0 km motorvej, sydgående. 2 hovedspor behandlet
med 15 cm og 1 nødspor med 12 cm.

Sdr. Borup - Assentoft
1,5 km motortrafikvej, østgående behandlet med 18 cm.
 

AALBORG KOMMUNE

Tranholmvej
2,25 km gammel hovedvej, behandlet i 15 cm dybde.
 

AARHUS KOMMUNE

Silkeborgvej ved Årslev Kro 
2 km gammel hovedvej, behandlet i 15 cm dybde

Slet Møllevej 
Ca. 700 m kommunevej, med bredde på 4,5 m udvidet til 5,5 m bredde, og samtidig forstærket 8 cm
 

ODDER KOMMUNE

Ballevej
2 km industrivej over i en vej på landet. 500 m i by
og 1.500 m på landet forstærkes med 14 cm.
 

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Rødamsvej, Ryslinge by
Areal på 3.700 m2, behandlet i 7,5 cm dybde, sænket pga. kantsten

Ibjergvej, i Årslev 
Areal på 6.100 m2, behandlet i 11 cm dybde

Ibjergvej, uden for Årslev
Areal på 6.200 m2, behandlet i 16 cm dybde, tilført knustgenbrugsasfalt 5 cm

Rolighedsvej, Rolfsted
Areal på 1.250 m x 5,5 m, behandlet i 10 cm dybde, nedbrudt vej er genbrugt og fornyet

Ørbækvej i Ferritslev (delvis i by)
Areal på 3.500 m x 8,0 m, behandlet i 9cm og 12 cm dybde, lysning ved kantsten sænkes
 

SLAGELSE KOMMUNE

Rennebjergvej, Skælskør
Areal på 1.100 m x 5, 75 m. Forstærket og udvidet med asfaltgenbrugsmateriale samt genbrug af den oprindelige Rennebjergvej

KOLDING KOMMUNE

Persillevej, Almind
Areal på 620 m, udført 10 cm BSM. Vejudvidelse 4,50 m til 5,50 m. Forstærket med 6 cm knust genbrugsasfalt.

Samarbejde med kommuner

I samarbejde med Aarhus- og Faaborg-Midtfyn Kommune har vi testet maskinen og belægningen på flere af kommunernes veje. 

Per Kristensen, afdelingsleder i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune udtaler: 
"I Aarhus Kommune har vi en ambitiøs klimaplan, hvor vi bl.a. fokuserer på løsninger, som kan være med til at skære ned på CO2 udledningen og som ligger os meget på sinde i alt, hvad vi gør. På vejområdet har det hidtil været svært at flytte noget, derfor blev vi hurtigt enige om, at det var en god mulighed at deltage i de første BSM test på dansk jord og få nogle erfaringer.”

Flemming Hansen, driftsmedarbejder i Vejdrift, Faaborg-Midtfyn Kommune udtaler:
”Vores erfaringer med bitumen stabiliseret materiale er kun blevet bedre og bedre i løbet af de tre prøvestrækninger. Resultaterne virker fornuftige, og er uden fejl og mangler. Og dertil kommer der også fordelene med nedbringelse af CO2 ledningen, og mindre transport og opvarmning, som også er til at føle på. Så vi er meget fortrøstningsfulde ved BSM materialet."

Rapporter og dokumentation

I nedenstående dokumenter kan der læses mere omkring asfaltbelægningen BSM, både omkring levetid, holdbarhed, udførelse m.m.

Dokumentation udarbejdet af Teknologisk Institut:

 

Kontakt

​Vi går gerne i dialog om, hvor BSM metoden kan indtænkes som et alternativ til konventionel asfaltudlægning til reparation af veje. Vi har teknikere og nyt laboratorieudstyr til at lave de forudgående undersøgelser for at finde den rette løsning til kommende kunder.

Vil du vide mere om BSM og høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at reparere veje med omtanke på jordens ressourcer.
 

Mikkel Caprani
Salgs- og entrepriseleder

Tlf. 29 82 40 14
mikca@arkil.dk


Charlotte Nyeng
Salgs- og entrepriseleder

Tlf. 21 72 90 36
chnye@arkil.dk


Henrik Hougaard
Afdelingschef

Tlf. 29 41 08 90
heh@arkil.dk
 

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk