BSM – 100% genanvendelse af vejens materialer.

BSM in-situ bygger på genbrug af vejens eksisterende materialer. Det er bæredygtig asfalt med en klimavenlig produktionsmetode. Metoden indebærer, at den eksisterende asfalt opfræses, iblandes en smule cement, vand og skumbitumen, hvorefter den genudlægges på vejen i én og samme arbejdsgang.

Arkil ønsker, at vores klimaaftryk skal være så lille som muligt, og at teknologien til genanvendelse og mindre udledning af CO2 skal fremmes. Derfor går vi forrest med denne løsning i Danmark. Løsningen er brugt i en lang række lande siden slutningen af 1970'erne til vedligeholdelse af vejnettet.

Veje oplagte til BSM in-situ

Små veje på landet, der skal forstærkes eller udvides: 

 • Evt. kantfræsning af rabat i eksisterende ​belægningstykkelse
 • Forstærkning af belægningen med op til 10 cm knust asfaltgenbrugsmateriale
 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Landeveje og motorveje med revner og krakeleringer:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning i bredde fra 2,35 m til 3,8 m i op til 18 cm tykkelse
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM


Byeje med kantsten i byer - evt. efter opgravninger:

 • BSM-fræsning af eksisterende belægning
 • Lysning kan øges ved fjernelse af materiale fremfor at hæve/udskifte kantsten.
 • Udlægning og komprimering af BSM
 • Nyt slidlag efter BSM

Ny måde at renovere asfaltbelægninger

BSM er en hurtig og effektiv metode at lægge ny belægning på vejene, og det er en bæredygtig asfalt, der er CO2 besparende og skånsomt for miljøet. Vi undgår at sprænge bjerge i Norge, udtømme grusgrave i Danmark og køre den gamle asfalt frem og tilbage til asfaltværket.  

Asfalten fræses af, forarbejdes og lægges i en og samme proces. Maskinen fræser den gamle asfalt af, blander genbrugsasfalten med cement og skumbitumen, imens maskinen kører og lægger den nye asfalt med det samme. 
 

Se videoen om BSM processen og udlægningen.

Download folder om Bitumen Stabiliseret Materiale (BSM)

 

 

Udførte strækninger

VEJDIREKTORATET

E45, Den nordjyske motorvej v. Hjallerup
2 km motorvej i sydgående retning.
2 hovedspor behandlet i 15 cm dybde og 1 nødspor behandlet i 12 cm dybde. Efterfølgende er 5 cm ABB og 3 cm SMA slidlag udlagt.

 

AALBORG KOMMUNE            

Tranholmvej
2,25 km gammel hovedvej, nyt BSM bærelag udført i 15 cm dybde. Efterfølgende 3 cm slidlag.

 

AARHUS KOMMUNE

Silkeborgvej ved Årslev Kro
2 km gammel hovedvej, nyt BSM bærelag udført i 15 cm dybde. Efterfølgende er 3 cm slidlag udlagt.

Slet Møllevej
700 m kommunevej, sideudvidet fra 4,50 m til 5,50 m i bredden og nyt BSM bærelag udført i 12 cm. Efterfølgende 3 cm slidlag.

 

ODDER KOMMUNE

Ballevej
2 km industri- og landevej, 500 m i by og 1.500 m på land. Tilført og forstærket med 4 cm knust genbrugsasfalt. Total nyt BSM bærelag udført i 14 cm. Efterfølgende 3 cm slidlag.

Gyllingnæsvej
1,7 km landevej med tung landbrugskørsel, sideudvidet fra 4,0 m til 5,0 m og nyt BSM bærelag i 10 cm dybde. Efterfølgende 80 kg/m2 SMA 8.

 

KOLDING KOMMUNE

Persillevej, Almind
620 m kommunevej, sideudvidet fra 4,50 m til 5,50 m i bredden. Tilført knust genbrugsasfalt og nyt BSM bærelag er dannet i 12 cm dybde. Efterfølgende 70 kg AB8 slidlag.

 

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Rødamsvej, Ryslinge
3.700 m2 gennem by, nyt BSM bærelag i 8 cm dybde, vej sænket grundet kantstenslysning. Efterfølgende 2,5 cm slidlag.

Ibjergvej, Årslev
6.100 m2 + 5.400 m2 landevej med tung trafik, nyt BSM bærelag udført i 12 cm dybde. Efterfølgende 80 kg/m2 AB11 slidlag.
6.200 m2 med tung trafik, nyt BSM bærelag udført i 16 cm dybde. Efterfølgende 80 kg/m2 AB11 slidlag.

Kirstinebjergvej, Årslev
5.400 m2 landevej med tung trafik, nyt BSM bærelag udført i 12 cm dybde. Efterfølgende 80 kg SMA slidlag.

Rolighedsvej, Rolfsted
6.875 m2 nedbrudt landevej, forstærket med knust genbrugsasfalt og nyt BSM bærelag dannet i 10 cm dybde. Efterfølgende 2,5 cm slidlag.

Ørbækvej i Ferritslev
28.000 m2 delvis i by, nyt BSM bærelag i hhv. 9 cm og 12 cm dybde, vej sænket grundet kantstenslysning. Efterfølgende 80 kg/m2 SMA slidlag.

Egsmarken/Egelundsvej
6.750 m2 landevej, sideudvidet fra 3,30 m til 4,30 m i bredden og forstærket med knust genbrugsasfalt.  Nyt BSM bærelag dannet i 10 cm dybde. Efterfølgende 2,5 cm slidlag.

 

SLAGELSE KOMMUNE

Rennebjergvej, Skælskør
1.100 m landevej, sideudvidet fra 5,25 m til 5,75 m i bredden. Tilført knust genbrugsasfalt og nyt BSM bærelag er dannet i 13 cm dybde. Efterfølgende 70 kg AB8 slidlag.

Samarbejde med kommuner

I samarbejde med Aarhus- og Faaborg-Midtfyn Kommune har vi testet maskinen og belægningen på flere af kommunernes veje. 

Per Kristensen, afdelingsleder i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune udtaler: 
"I Aarhus Kommune har vi en ambitiøs klimaplan, hvor vi bl.a. fokuserer på løsninger, som kan være med til at skære ned på CO2 udledningen og som ligger os meget på sinde i alt, hvad vi gør. På vejområdet har det hidtil været svært at flytte noget, derfor blev vi hurtigt enige om, at det var en god mulighed at deltage i de første BSM test på dansk jord og få nogle erfaringer.”

Flemming Hansen, driftsmedarbejder i Vejdrift, Faaborg-Midtfyn Kommune udtaler:
”Vores erfaringer med bitumen stabiliseret materiale er kun blevet bedre og bedre i løbet af de tre prøvestrækninger. Resultaterne virker fornuftige, og er uden fejl og mangler. Og dertil kommer der også fordelene med nedbringelse af CO2 ledningen, og mindre transport og opvarmning, som også er til at føle på. Så vi er meget fortrøstningsfulde ved BSM materialet."

Rapporter og dokumentation

I nedenstående dokumenter kan der læses mere omkring asfaltbelægningen BSM, både omkring levetid, holdbarhed, udførelse m.m.

Dokumentation udarbejdet af Teknologisk Institut:

 

Kontakt

​Vi går gerne i dialog om, hvor BSM metoden kan indtænkes som et alternativ til konventionel asfaltudlægning til reparation af veje. Vi har teknikere og nyt laboratorieudstyr til at lave de forudgående undersøgelser for at finde den rette løsning til kommende kunder.

Vil du vide mere om bæredygtig asfalt og høre, hvordan vi med BSM kan hjælpe dig med at reparere veje med omtanke på jordens ressourcer, kontakt os.
 

Mikkel Caprani
Salgs- og entrepriseleder
Tlf. 29 82 40 14
mikca@arkil.dk


Charlotte Nyeng
Salgs- og entrepriseleder
Tlf. 21 72 90 36
chnye@arkil.dk

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk