Damhusledningen

Arkil står for etablering af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre. Den nye tunnelledning skal opsamle regnvandet fra boligområderne langs Harrestrup Å/Damhusåen mellem Holbæk Motorvej og Gl. Køge Landevej. I foråret 2018 vandt vi endnu en etape af Damhusledningen fra Hvidovregade til Hvidovre Station.

Facts

Projektperiode
Sektion I & II-A: 2013-2017 | Sektion II B-C: 2018-2020
Bygherre
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S
Kontraktsum
398,6 mio. kroner

Klimasikring med tunnelering

Det underjordiske regnvandsbassin kan rumme godt 15.000 m3  vand. Hensigten er, at al regnvand hurtigt kan ledes væk, så husene i området undgår oversvømmelser, mens overløb til Harrestrup Å mindskes.

Kontrakten omfatter 3,4 kilometer tunnelleret ledning og en kilometer ledning i åben udgravning. Derudover omfatter kontrakten opførelse af 16 betonbygværker langs strækningen udført af Arkil Bro & Beton. Sekantpælene bores 12-18 meter under terræn.

Borearbejdet udføres af Arkil Fundering, som har boremaskiner med både åben og lukket front, og som er specialister i at udføre tunnelering.

Grundvandssænkning

Arkil Miljøteknik varetager al nødvendig grundvandssænking. Det omfatter blandt andet 130 boringer langs strækningen og opsætning af 5,3 kilometer rør i 5-6 meters højde.  Under anlægget af Damhusledningen har man etableret en midlertidig "transportledning" der hænger på søjler langs med gaderne, så man undgår at opgrave lange strækninger i områder, der i forvejen er tæt befolkede og trafikerede.

2018 etapen

I sommeren 2018 påbegyndes den nye etape af Damhusledningen, som omfatter 760 meter tunnelledning fra Hvidovregade frem til krydset ved Hvidovre Station.

Den udføres i dimensionen Ø1600mm indvendigt og derudover etableres fem adgangsskakte udført som sænkekasser udgravet uden grundvandssænkning. Projektet, der udføres for bygherren HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, forventes afsluttet i april 2020.

 

 

 

 

 

 

Samarbejde på tværs af afdelinger

Vi råder over en række kompetencer i Arkil og samarbejder på tværs i hele organisationen, når et projekt berettiger til det. Vores udenlandske datterselskaber medinddrages også på nogle af vores danske projekter, blandt andet på Damhusledningen, hvor Arkil Spezialtiefbaus ekspertise inddrages.

Storprojekter

Miljøteknik

Tunnelering

Fundering

Arkil Spezialtiefbau

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk