Sporombygning Aalborg - Frederikshavn

Arkil Rail udførte jord- og afvandingsarbejder på den 80 km lange strækning mellem Aalborg og Frederikshavn for Banedanmark og Balfour Beatty Rail.

Facts

Projektperiode
2012
Bygherre
Banedanmark og Balfour Beatty Rail A/S
Kontraktsum
80 mio. kroner

80 km jernbanespor blev fornyet

Arkil Rail udførte i 2012 en omfattende sporombygning af strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn.

På 10 stationer blev spor og sporskifter taget op, og ballast og underballast blev udskiftet. Samtidig blev der etableret ny afvanding af sporkassen.

På 72 lokaliteter på den 80 km lange strækning blev der udskiftet ballast og underballast i længder fra 10 m til 485 m.

11 overkørsler blev ombygget, og sporkasser på 20 broer blev udskiftet.

Derudover blev 26 km. grøfter langs banen oprenset og profileret. I Hjørring blev en kombineret vandløbs- og stitunnel lagt igennem en 15 meter høj banedæmning.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk