Busprioritering Randersvej

Arkil Anlæg udførte for Aarhus Kommune et arbejde med busprioritering i Aarhus by på Ringvej 01. Her blev der etableret busbaner på Randersvej, og Randersvej blev samtidig udvidet mod øst og vest.

Facts

Projektperiode
2011-2012
Bygherre
Aarhus Kommune
Kontraktsum
36 mio. kroner

Omfattende belægningsarbejde

Arbejdet, som Arkil Anlæg udførte, omfattede opbrydningsarbejde af eksisterende kørebaner, kloakering samt vandlednings-, belysnings- og kabelarbejder. Projektet inkluderede også brolægning med granit- og betonkantsten samt fortovsfliser, herunder chaussé og brosten. Slutteligt blev der leveret og bygget støjskærme i stål, træ og glas.

For Aarhus Vand udførtes omfattende grave- og håndteringsarbejde ved etablering af drikkevandsledninger lige som Arkil omlagde fjernvarmeledninger for AffaldVarme.

Vi håndterer trafik og information

Under hele anlægsprojektet skulle trafikken på den stærkt befærdede Randersvej opretholdes i begge kørselsretninger. Trafikplanlægning og håndtering var derfor en vigtig del af projektet. Arkil havde desuden, i samarbejde med Aarhus Kommune, hovedansvaret for informationsarbejdet målrettet private beboere, erhvervsdrivende og trafikanter.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk