Byggemodning Erlevhøj i Haderslev

Et større boligområde syd for Haderslev yderdam er byggemodnet for at tiltrække nye tilflyttere til Haderslev. 

Facts

Project period
2018
Client
BB I/S
Contract sum
7,5 mio. kr.

Byggemodning af grunde

Byggemodningen af de 39 byggegrunde er udført af Arkil A/S for gårdejer Benny Bonde. Arbejdet blev udført i sidste halvdel af år 2018.
Arbejdet omfattede:
Anlæg af boligveje
Anlæg af spildevandsledning
Anlæg af drikkevandsledning
Anlæg af regnvandsnedsivning
Arbejdsmiljøkoordinering

Alle arbejder blev udført vha. 3D-modeller modelleret af Arkil A/S. Alt gravearbejde er udført ud fra disse modeller, som maskinføreren anvender i gravemaskinen.
 

Styret underboring

Anlæg af drikkevands- og spildevandsledning er delvist foretaget i åben udgravning på op til tre meter i dybden og delvist vha. den opgravningsfrie, NO-dig-metode.
Spildevandsledningen som blev etableret ved metoden styret underboringboring, er anlagt som gravitationsledning.

Drikkevandsledningen blev etableret efter strenge krav til hygiejne da forsyningsselskabet betragter drikkevand som en fødevare og følger kravene i ISO 22000.

Alt regnvand skal på området for byggemodningen nedsives og etablering af grusfaskiner og regnvandstrug har derfor været en central del af projektet.
 

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk