Flerårig rammeaftale med Aarhus Vand

Arkil har indgået en stor seksårig partneringaftale med Aarhus Vand om kloakseparering og udførelse af en række driftsopgaver. Helt overordnet er kontrakten en rammeaftale på seks år, hvor man skal forny vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus samt udføre driftsopgaver på vandledninger. 

Facts

Project period
2016-2022
Client
Aarhus Vand
Contract sum
264 mio. kroner

Langsigtet projekt

Partneringprojektet med Aarhus Vand er et flerårigt projekt, hvor der skal fornyes vand- og spildevandsledninger i hele den sydlige del af Aarhus - blandt andet Beder, Højbjerg og Viby.

I Beder har vi blandt andet udført en 450mm drikkevandsledning på en længde af 5,5 kilometer. I løbet af de seks år aftalen varer, skal der kloaksepareres, nedgraves nye drikkevandsledninger og etableres regnvandsbassiner i hele den sydlige del af Aarhus kommune.  

LAR-løsninger i centrum

I forbindelse med kloakeringsarbejdet for Aarhus Vand har vi i et tæt samarbejde udarbejdet løsninger, der kan håndtere regnvand i nærområdet.

Blandt løsningerne er flere vejbede ved villaveje, hvor der i forvejen er et naturligt fald. Her ledes regnvandet ikke til nedløbsbrønde som ved en traditionel afvandingsløsning, men ledes ned i vejbedene i bunden af en vej, hvor vandet nedsives langsomt. Samtidig har vejbedene en æstetisk funktion i området.

I området ved Viby har vi desuden etableret et større regnvandsbassin. Bassinet fyldes ved stærkt regnvejr og tømmes langsomt i tider med lidt regn. Samtidig er regnvandsbassinet placeret i udkanten af et rekreativt skovområde ved Viby - lige som der er etableret en sti rundt om bassinet. 

 

Fokus på samarbejde

 
 
Partneringprincippet betyder, at både Aarhus Vand, rådgivere og Arkil har givet hinanden håndslag på, at vi har en fælles økonomisk interesse i at gøre tingene så optimalt som muligt. Heri ligger også, at der er megen fokus på innovation. Vi har et fælles mål som, sammen med den gulerod, der hedder overskudsdeling, skaber fokus på samarbejde.
 
De fem mål for projektet er formuleret:
Økonomi, borgere, innovation, kvalitet og samarbejdsglæde. 
Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk