Kloakrenovering i Kjellerup

Arkil Anlæg har indgået en syvårig kloakaftale med Silkeborg Forsyning om kloakrenovering i Kjellerup. En stor del af Kjellerup by har i dag fælleskloakering, og Arkil skal, sammen med de øvrige partnere, stå for en separering af et opland på ca. 80 hektar samt etablering af en stor regnvandssø.

Facts

Project period
2012-2018
Client
Silkeborg Spildevand A/S
Contract sum
13 mio. kroner årligt

Kloakseparering i etaper

Projektet er planlagt til gennemførelse over syv-otte etaper, og der vil undervejs være fuldt fokus på såvel intern projektoptimering som et tæt samarbejde med de lokale interesser i Kjellerup.

Projektet er det hidtil største samlede saneringsprojekt for Silkeborg Forsyning.

Partnering

Projektet i Kjellerup udføres som et partneringprojekt.

Partneringformen gør det muligt for forsyningsselskaberne i langt højere grad:

  • At få del i entreprenørens viden og erfaring på området.
  • At optimere projektet løbende i samarbejde med entreprenøren.
  • At få del i de besparelser, disse kapacitetsforbedringer giver.
Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk