Kloakrenovering i Kjellerup

Arkil Anlæg har indgået en syvårig kloakaftale med Silkeborg Forsyning om kloakrenovering i Kjellerup. En stor del af Kjellerup by har i dag fælleskloakering, og Arkil skal, sammen med de øvrige partnere, stå for en separering af et opland på ca. 80 hektar samt etablering af en stor regnvandssø.

Facts

Projektperiode
2012-2018
Bygherre
Silkeborg Spildevand A/S
Kontraktsum
13 mio. kroner årligt

Kloakseparering i etaper

Projektet er planlagt til gennemførelse over syv-otte etaper, og der vil undervejs være fuldt fokus på såvel intern projektoptimering som et tæt samarbejde med de lokale interesser i Kjellerup.

Projektet er det hidtil største samlede saneringsprojekt for Silkeborg Forsyning.

Partnering

Projektet i Kjellerup udføres som et partneringprojekt.

Partneringformen gør det muligt for forsyningsselskaberne i langt højere grad:

  • At få del i entreprenørens viden og erfaring på området.
  • At optimere projektet løbende i samarbejde med entreprenøren.
  • At få del i de besparelser, disse kapacitetsforbedringer giver.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk