Partneringaftale Aarhus Vand

Arkil har indgået en stor seksårig partneringaftale med Aarhus Vand om kloakseparering og udførelse af en række driftsopgaver. Helt overordnet er kontrakten en rammeaftale på seks år, hvor man skal forny vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus samt udføre driftsopgaver på vandledninger. Ordresummen lyder på 44 millioner om året i de seks år, rammeaftalen varer.

Facts

Projektperiode
2016-2022
Bygherre
Aarhus Vand
Kontraktsum
264 mio. kroner

Langsigtet projekt

Partneringprojektet med Aarhus Vand er i opstartsfasen, og Arkil har, som et led i projektet, etableret sig i Beder, hvorfra projektet fremover skal styres og koordineres. Overordnet skal der fornyes vand- og spildevandsledninger i hele den sydlige del af Aarhus.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk