Det nye Frihedsmuseum

I perioden 2017-2019 udfører Arkil råhusbyggeriet på det nye Frihedsmuseum,
der skal stå færdigt i første halvår 2019. Arbejdet indbefatter foruden råhusbyggeriet også en del anlægsarbejde.

Facts

Projektperiode
2017 - 2019
Bygherre
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen
Kontraktsum
36,1 mio kr.

Intern partnering

Råhusbyggeriet, der udgør det nye Frihedsmuseum, bliver i alt fire etager højt, hvoraf de to etager ligger under jorden. Den største del af konstruktionen ligger under jorden. Udførelsen af en dobbelttæt kælderkonstruktion og håndtering af grundvandet er én af de store udfordringer ved projektet, da kælderen skal graves seks meter ned. 
Derudover skal der etableres lodrette jordankre for at sikre, at vandet i undergrunden ikke presser bunden op.


Arkils andel af råhus-projektet udføres som et internt partneringprojekt, der involverer både vores funderings- og miljøteknikafdeling, bro & beton samt anlægsafdelingen hovedstaden.

Historisk undergrund

Medarbejdere fra Københavns Museum undersøger undergrunden hvor det kommende Frihedsmuseum skal ligge. Indtil videre har de fundet afvandingsanlæg fra 1600-tallet.

Den samlede bygning bliver 1.600 kvadratmeter, og hertil kommer ankomstpladsen uden for bygningen, der er beregnet til ophold, udeservering, arrangementer mv. I alt lyder budgettet på 93,7 millioner kroner. Læs mere om det nye Frihedsmuseum på: http://natmus.dk/museerne/frihedsmuseet/

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk