Funktionskontrakter

Arkil har indgået funktionskontrakter om vedligeholdelse af veje for nogle kommuner i 10-15 år. En funktionskontrakt er en aftale om vedligehold af veje indgået mellem en entreprenør og den ansvarlige vejmyndighed.

Facts

Project period
-
Client
-
Contract sum
-

Vi vedligeholder asfalten

I en funktionskontrakt overdrager ejeren af de pågældende veje ansvaret for at vedligeholde vejbelægningen til entreprenøren i en længere årrække.

Kontrakten er baseret på en række krav til vejenes tilstand, som skal være opfyldt i hele kontraktperioden.

Arkil har i øjeblikket funktionskontrakter med:

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk