Fundering af Skanderborg Kulturhus

Arkil har været med til en forlængelse af det nuværende kulturhus i Skanderborg.

Området, der ligger helt ned til Skanderborg Sø, skal i gang med en større transformation, der gælder både udvidelsen af kulturhuset samt etableringen af et nyt søbad.

Facts

Projektperiode
2019
Bygherre
Kulturhuset Skanderborg
Kontraktsum
N/A

Fundering skaber grundlag for udvidelse af Skanderborg Kulturhus

Det kræver præcision og rettidig omhu at operere helt tæt på en eksisterende bygning, når man skal håndtere store maskiner og materiel.

Det er virkeligheden for funderingsmedarbejderne på projektet ved Skanderborg Kulturhus.

Her navigerer vores tonstunge RTG sekantmaskine mindre end en meter fra det eksisterende kulturhus.

I første omgang bores 19 pæle 8-9 meter ned i jorden lige foran et caféområde. Da hele området er beklædt med store glaspartier, skal der tages ekstra forholdsregler for ikke at ødelægge noget.

For at den tonstunge sekantmaskine kan arbejde på området, er der etableret en midlertidig spunsvæg på cirka 30 meter i længden og fire meter i højden, for at holde på jorden og skabe en stabil platform. Når arbejdet med at bore pæle er færdigt, skal jorden graves væk og spunsvæggene fjernes igen.

Når de godt 19 pæle er rammet i jorden, skal jorden graves væk i to-tre meters dybde, så der kan installeres jordankre, som holder sekantvæggen, når der graves ud.

Herefter er der gjort klar til at lave en tilbygning til kulturhuset.

FAKTA OM PROJEKTET

Udvidelsen af Skanderborg Kulturhus er et led i en større plan for området. Udover udvidelsen på 672 kvadratmeter, bygges der et helt nyt søbad lige ud for kulturhuset.

Søbadet bliver, ifølge Skanderborg Kommune, på 1900 m2. Det får tre mindre beskyttede svømmebassiner og giver adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Udover selve søbadet sammenkobles idrætsaktiviteterne omkring med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Det skal derfor kobles sammen med Kulturløberen, der bliver navnet på et kulturtorv. I alt blev der kørt 700 m3 bundgrus på for at lave et stabilt underlag til RTG maskinen, som kunne klare de 85 tons, som maskinen vejer.

Selve udvidelse af kulturhuset på 672 m2 er en del af projektet, hvor der ifølge kommunen kommer nye udsigts- og opholdsmuligheder i bygningen.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk