Kajanlæg ved Frederikshavn Flådestation

Arkil Fundering har vundet udbuddet af renoveringen af kajanlægget ved Flådestationen i Frederikshavn.

Flådestationen i Frederikshavn skal renoveres for ialt 293 millioner kroner. Renoveringen er delt op i to entrepriser; kajanlæg og el-anlæg. Det er kajanlægget, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået kontrakt med Arkil Fundering om at renovere. Arbejdet består i både en renovering og opgradering af Flådestationens kajanlæg.

Facts

Projektperiode
2016
Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
147 mio. kroner

Renovering for 300 mio. dkk.

Der er heftig aktivitet på Danmarks nordligste flådestation i år. Her har Arkil Fundering og Vandbygning etableret sig. Der skal hamres spuns i kajkanten, derudover er opgaven at udvide kajanlægget markant. I alt skal 1570 meter bolværk renoveres og 700 meter nyt bolværk etableres.

I alt skal flådestationen renoveres for cirka 300 millioner kroner.

Mellem den nye kaj og den eksisterende del af molen i den sydligste del af flådestationen opfyldes et havbassin, så der bliver ekstra plads til at stille containere, parkere biler m.v.

Der sker også en uddybning af selve havnebassinet, der uddybes med en meter, således at dybden bliver otte meter. Et nyt slæbested bliver etableret, og senere skal også elanlægget skal renoveres.

Mere oplagringsplads til stationen

Flådestationen har brug for mere oplagringsplads, og derfor er en del af opgaven i forbindelse med den nye kaj at fylde op helt ud til molen til højre, som afgrænser søværnets område mod syd.

Anlægs- og belægningsarbejdet udføres af Arkil Anlæg, Aalborg.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk