Musikkens Hus Aalborg

Arkil Anlæg og Arkil Fundering udførte i samarbejde en byggegrube for Musikkens Hus i Aalborg, byens fremtidige spillested for klassisk musik og et vartegn på havnefronten.

 

Facts

Projektperiode
2010 - 2013 | 2013-2014
Bygherre
Fonden Musikkens Hus
Kontraktsum
37 mio. kroner | 13,8 mio. kroner

Etablering af byggegrube

Arkil vandt hovedentreprise 1 på Musikkens Hus Aalborg, som i perioden 2010 - 2013 bestod af etablering af en byggegrube samt drift af byggeplads. Arkil Anlæg og Arkil Fundering samarbejdede om udgravning af byggegrube, nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende fundamenter, grundvandssænkning og tørholdelse af byggegrube og 16 aflastningsboringer i 24 meters dybde.

Fundering

Desuden skulle der undervejs rammes i alt 2.100 betonpæle mellem 16 og 24 meter ned i jorden. Herudover skulle der tilfyldes omkring fundamenter og kældervægge og etableres et regn- og spildevandssystem – inklusiv fire pumpebrønde. Entreprisen bestod desuden af drift af en byggeplads for byggeledelse samt etablering af byggepladsbelysning og byggepladsstrøm.

Arealer omkring Musikkens Hus

Arkil har også udført i 2013-14 anlægsarbejderne vedrørende vejarealerne omkring Musikkens Hus i Aalborg. Entreprisen omfattede vejarbejder på Nyhavnsgade, på Stuhrsvej samt dele af arealerne omkring Musikkens Hus.

Jord-, afvandings- og belægningsarbejdernes overordnede mængder: Ca. 1.800 meter granitkantsten, ca. 800 m2 granitbelægning, ca. 1.100 m2 flisebelægning, ca. 28.000 m2 asfaltbelægning, ca. 140 meter spuns incl. stræk, ca. 850 meter cortenstål som kantafgrænsning, ca. 900 m2 rodvenlig bærelag for etablering af plantehuller.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk