Rødby Havn

Arkil Fundering & Vandbygning udførte i foråret 2015, som en direkte følge af Femern Bælt aktiviteterne, en renovering og udvidelse af Rødbyhavn trafikhavn for Lolland Kommune.

 

Facts

Projektperiode
2015
Bygherre
Lolland Kommune
Kontraktsum
5 mio. kroner

Rødby Havn gøres klar til Femern

Udvidelsen bestod af en forlængelse af eksisterende spunskonstruktion på kaj 4 på i alt 63 lbm, samt en renovering af kaj 10 på 15 lbm. Denne renovering bestod primært af etablering af ny betonhammer. Entreprisen omfattede desuden af opgravning af stenindfatning og fjernelse af tømmerkiste, ramning af spunsvæg, forankring af spunsvæg med stræk, ankre og ankerplader samt opfyldning bag spunsvæg.

 

Renovering af Kaj 10

Kaj 10 blev også renoveret med ca. 15 lbm. Arbejdet bestod af opgravning for undersøgelse af utæthed, afmontering af gamle fendere og friholdertømmer, støbning af en kajmur samt reetablering af asfaltbelægning.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk