Sekantpælevæg i Middelfart bycenter

Arkil Fundering A/S har i 2015-16 udført en boret sekantvæg i forbindelse med etablering af et nyt bycenter og rådhus i Middelfart.

Facts

Project period
2015-2016
Client
5E Byg A/S
Contract sum
3,0 mio. kroner

Borede sekantpælevægge

I forbindelse med projektet støbte Arkil Fundering A/S en ledebjælke, som sikrer den korrekte placering af pælene. Projektet omfattede 72 lbm. sekantpælevægge fordelt på to parallele strækninger samt en boret sekantpælevæg, som blev udført skulder ved skulder med Arkils selvkørende Scania borerig. Sekantpælevæggen indgår i den permanente konstruktion.

Fundamentet

Der blev i alt boret 1600 lbm pæle og brugt 600 m3 beton og 80 tons armering. Pælelængden varierede fra 9-13 meters længde.

Løsningen med sekantpælevæg er valgt ud fra de aktuelle geotekniske forhold med meget fast moræneler samt ønsket om en støj- og vibrationssvag løsning.

Byggegruben afstives i den midlertidige situation med indborede anker i op til 7 niveauer. Udgravningsdybden i byggegruben er cirka 7 meter.

 

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk