Renholdelsesopgaver af stationer

Arkils kontrakt med Banedanmark, Teknisk Drift, indebærer renhold, grøn pleje og glatførebekæmpelse på ialt 120 lokationer i hele Danmark.

Facts

Projektperiode
2010-2017
Driftsherre
Banedanmark
Kontraktsum
8,5 mio. kroner pr. år

Vi holder stationerne rene

Banedanmarks stationer og arealer skal holdes fri for sne og affald.

Arbejdet på de ialt 120 lokationer på Fyn, på Sjælland samt i Jylland, indebærer pedelarbejde, mindre reparationer, renholdelsesopgaver og pleje af de grønne arealer samt ikke mindst vintertjeneste - herunder glatførebekæmpelse uden brug af tømidler.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk