Vi holder styr på grundvandet

Arkils grundvandssænkningsspecialister har mange års erfaring og ekspertise med etablering af både små som store anlæg designet for tørholdelse af udgravninger under det naturlige rundvandsspejl.

Udover traditionelt pumpemateriel disponerer afdelingen over flere borerigge til udførelse af boringer i dimensionen 3"-12" samt SRO overvågningsanlæg og vandrensningsanlæg. Det sikrer, at man kan overholde alle tænkelige miljøkrav i forbindelse med udførelse af grundvandssænkning.

Afdelingen er en del af Arkil Miljøteknik og besidder alle nødvendige faglige kompetencer for etablering, drift og overvågning af anlæggene således at man uanset opgavens kompleksitet og sværhedsgrad med hensyn til geologi og grundvandskemi kan udføre opgaven 100 procent.

To metoder ved grundvandssænkning

Afdelingen besidder de lovmæssige A+B-certifikater for borearbejde samt for en korrekt sløjfning af boringerne, når de har udtjent deres formål. En grundvandssænkning kan udføres ved hjælp af to forskellige metoder

- enten ved brug af sugespidser (med vacuum)

- eller ved traditionel oppumpning fra filtersatte boringer/brønde.

Afdelingen disponerer naturligvis over grundvandssænkningsmateriel til brug for begge metoder.

 

 

Kontakt


HORSENS

Jon Boi Pedersen
Projektchef

+45 40 33 82 27
jbp@arkil.dk

GREVE

Jens M. Steen Rasmussen
Projektchef

+45 23 72 70 69
jmr@arkil.dk

Gå til kontaktside

Behandling af grundvand

Miljømyndighederne stiller ofte krav om at det oppumpede grundvand skal renses, inden det ledes tilbage. Vi råder derfor over en række typer af vandbehandlingsmateriel:

  • Sandfang
  • Olie-/benzinudskillere
  • Koalecensudskillere
  • Iltnings-/beluftningsanlæg
  • Sand- og kulfiltre
  • Skyllevandstanke

Download

Folder Grundvandssænkning

Miljøteknik

Grundvandssænkning på Islands brygge

I forbindelse med opførelsen af etageejendomme, hver med en to etagers underjordisk p-kælder beliggende langs havnekajen på Islands Brygge, udførte Arkil håndtering af indtrængende vand fra havnen og for at undgå bundbrud. Da der var forurenede ejendomme i nærheden, blev der desuden udført omfattende vandbehandling af det oppumpede vand on-site.

Read case

Project period
2019-2021
Client
Condor Islands Brygge P/S
Contract sum
20,5 mio. kr.

Store infrastrukturopgaver

Damhusledningen

Read case

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk