Hæderspris

Kun ni procent af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen er kvinder. 
Arkils Hæderspris blev indstiftet i foråret 2019 med det formål at skabe fokus på kvinder i bygge- og anlægsbranchen – og ikke mindst på den opgave, branchen har i forhold til at få højnet andelen af kvinder i faget.
 

Arkils Hæderspris består af to priser, som har til formål at hædre personer, som gør en særlig indsats for at tiltrække kvinder til bygge- og anlægsbranchen. 
Elevprisen uddeles til en elev på en af Byggeriets Uddannelser, og indsatsprisen uddeles til en person eller organisation.

MØD VINDEREN AF ELEVPRISEN 2019

Freja Lee Pedersen, murerelev fra TECHCOLLEGE i Aalborg er første modtager af Arkils Hæderspris. 

Priskomitéens begrundelse:

 • Freja har et højt fagligt niveau som håndværker.
 • Hun er stærk, selvstændig, arbejdsom og meget passioneret for sit fag.
 • Hun er nytænkende i sin opgaveløsning og bidrager aktivt til at skabe interesse om sit fag.
 • Samtidig er hun vellidt af sine kammerater og har overskud til at hjælpe og støtte dem, der har brug for det.
 • Og så har Freja valgt et af de håndværksfag, hvor der er allerlængst mellem kvinderne.


Stort tillykke til Freja!

Mød Freja i videoen

TO HÆDERSPRISER

Elevprisen:
uddeles i foråret til en elev på en af Byggeriets Uddannelser, som har gjort en særlig indsats for kvinder i branchen eller er et forbillede som håndværker, eksempelvis ved at være særligt initiativtig, innovativ eller god til at samarbejde.
 

Indsatsprisen:
uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en særlig anerkendelse for deres indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. 


Med begge priser følger, ud over hæderen, 25.000 kroner.
 
 
 

4 STÆRKE KVINDER I PRISKOMITÉEN

Fire kompetente, vidende og handlekraftige kvinder står bag priskomitéen. Alle fire kvinder har et ønske om at være med til at ændre bygge- og anlægsbranchens kønsfordeling og hædre personer, som gør en forskel for kvinder i branchen.

Priskomitéen udgøres af:  

 • Nina Groes
  direktør for Divérs
 • Christine Antorini 
  direktør for Novo Nordisk Fondens LIFE-læringscenter
 • Helle Johannessen
  malermester for malerfirmaet Eskildsen A/S
 • Christina Hvid 
  administrerende direktør for Molio - Byggeriets Videnscenter
   

Læs mere om priskomitéen

 

8 ANBEFALINGER FRA BYGGERIETS KVINDERÅD

Byggeriets Kvinderåd udarbejdede i januar 2019 otte konkrete anbefalinger til, hvordan man kan få flere kvinder til at tage en byggefaglig uddannelse og gøre karriere inden for bygge- og anlægsbranchen. 

Med de otte anbefalinger vil Byggeriets Kvinderåd udvide branchens rummelighed, skabe nye fortællinger og sætte fokus på de muligheder, der er for karriere og netværk, så kvinderne kan se sig selv i branchen. 

Arkil bakker op omkring anbefalingerne, og Arkils Hæderspris er et initiativ til fortsat at fastholde fokus på kønsfordelingen. 

Læs mere om anbefalingerne

INDSTILLING AF KANDIDATER

Vi uddeler indsatsprisen i efteråret 2019 og elevprisen i foråret 2020.

 

KONTAKT:

Gitte Keck Holm
Direktionssekretær

7322 5044
gih@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk