NYTÆNKNING, GRØN OMSTILLING OG NY TEKNOLOGI

At udfordre eksisterende måder at udføre arbejdet, og inddrage medarbejdernes ideer, der kan forbedre arbejdsmiljøet, klimaet og deres sundhed er særligt i fokus i Arkil.

Sammen med vores bygherrer, rådgivere og med eksterne samarbejdspartnere bygger vi fremtidens infrastruktur med innovative løsninger. Der er plads og prioritet til at indtænke bæredygtighed og klimatilpasning i vores løsninger, materialer, produkter og byggeproces. 

Nytænkning af processer, grøn omstilling og samarbejdsformer er afgørende og vejen frem for at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig hverdag, hvor vi både kan påvirke og have en indvirkning på klima og arbejdsmiljø, og samtidig bidrage til klimalovens 70% CO2 reduktion inden 2030.

Det sætter vi vores præg og aftryk på.

 

Innovation i centrum Aarhus Vand partnerskab

I Vandpartner rammeaftalen har vi løbende fokus på at tænke innovation, grøn teknologi og udvikling af et sikkert arbejdsmiljø ind i det flerårige forløb.

Blandt flere innovative tiltag har vi udviklet en særlig "rør i rør metode", hvor vi kan forbinde eksisterende stikledninger med den store hovedledning uden opgravning. 

Metoden forkorter anlægsperioden med op til 10 uger og er en økonomisk billigere måde at udføre arbejdet med udskiftning af spildevand- og regnvandsledninger særligt i boligområder.

Innovation i Vandpartner

 

 

Robotfliseskærer forhindrer støj og støvgener

Arkil har investeret i den banebrydende mobile robotløsning for on-site skæring af tegl, fliser og øvrige byggematerialer på byggepladsen.

Robotten er den første produktionsrobot til anlægsbranchen og er udviklet i et længerevarende samarbejde mellem Arkil og robotvirksomheden Odico.

Alt skærerarbejdet foregår i en lukket trailer og reducerer derfor støj og støvgener markant og er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Mindre støj - forbedret arbejdsmiljø

 

Genbrug af asfalt skaber nye veje

Med BSM-teknologien (Bitumen Stabiliseret Materiale) giver vi nyt liv til nedslidte veje med 100 % genbrug af asfalten, mindst 90 % reduktion af CO2 udledning og hurtigere ibrugtagning for bilisterne. 

Maskinen fræser den gamle asfalt af, blander genbrugsasfalten med cement og skumbitumen, imens maskinen kører og lægger den nye asfalt med det samme. 

BSM - en grønnere vejrenovering

 

 
 
 

Bitubeton er ny, bæredygtig asfalt

Arkil har, i tæt samarbejde med Teknik og Miljø i Aarhus, udviklet en ny type bæredygtig asfalt bestående primært af betonaffald - kaldet bitubeton. 

Der er et stort potentiale i øget genanvendelse af materialer frem for nye råstoffer og materialer og således reducere klimaaftrykket. Derfor har Arkils laboratorium igennem længere tid eksperimenteret med at forvandle betonaffald (bitubeton) til ny asfalt.

Med Bitubeton er vi kommet helt op på 90 procent affaldsbeton.

Bitubeton erstatter den grove asfalt

FN'S VERDENSMÅL I FOKUS

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har givet os et omfattende værktøj til at arbejde systematisk med vores indsats for samfundet.

Og selv om Arkils aktiviteter ikke giver mulighed for at kunne bidrage meningsfuldt til samtlige mål, er det os magtpåliggende at anvende de verdensmål, som har berøring med os som en ledestjerne for indsatsen for socialt ansvar i Arkil.

Vores arbejde med verdensmålene

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk