Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde ledelsesmedlemmer med de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at drive virksomheden.

Gennem selskabets mulighed for at kunne tilbyde direktionen incitamentsaflønning, er vederlagspolitikken også med til at fremme realisering af selskabets overordnede målsætning om at skabe høj, langsigtet værditilvækst for dets aktionærer samt en høj overensstemmelse mellem direktionens interesser og aktionærernes interesser i øget værdiskabelse.

Læs vores vederlagspolitik

Kontakt

Arkil Holding A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk