Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse

Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten jf. årsregnskabsloven §107b.

Foruden en beskrivelse af ledelsen samt en gennemgang af interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, indeholder den lovpligtige redegørelse Arkil Holding A/S' stillingtagen til Komitéen for god Selskabsledelses reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som Nasdaq Copenhagen har implementeret i Regler for udstedere af aktier.

Arkil Holding A/S' bestyrelse og direktion drøfter løbende selskabets politikker og procedurer for at sikre, at koncernen til stadighed ledes efter principper om god selskabsledelse og med høj forretningsetik. Det er bestyrelsens opfattelse, at koncernen grundlæggende lever op til Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse, og bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer.

Download redegørelse

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk