Den ordinære generalforsamling i Arkil Holding A/S finder sted torsdag den 25. april 2019 kl. 15.00 på Hovedkontoret, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens.

Emner, som ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsen senest torsdag den 14. marts 2019. 

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske, når indkaldelsen er offentliggjort ultimo marts 2019.

Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 49.132.300, hvoraf DKK 6.150.000 er A-aktier og DKK 42.982.300 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100. Hvert A-aktiebeløb på DKK 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder dagsorden og praktiske forhold, vil blive offentliggjort her på siden.

 

Kontakt

Arkil Holding A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk