Arkils politik for behandling af persondata i forbindelse med jobansøgning

I Arkil er vi underlagt reglerne i Persondataloven, Databeskyttelsesforordningen og retningslinjer udstedt af Datatilsynet. Overordnet set betyder det, at vi indsamler, opbevarer og håndterer persondata ud fra principperne om god databehandlingsskik, saglighed og fortrolighed, som selvfølgelig også gælder, når det drejer sig om en jobansøgers persondata. 

Alle skriftlige ansøgninger modtages kun via vores rekrutteringssystem. Ansøger du via post, mail eller andet vil du således blive bedt om at sende din ansøgning via vores rekrutteringssystem for at komme i betragtning til et job hos Arkil.

Når vi indsamler og registrerer dine data, gemmes de digitalt i vores rekrutteringssystem og kun få, relevante medarbejdere har adgang til dine data. Disse medarbejdere har i rekrutteringsprocessen individuelle og hemmelige adgangskoder til rekrutteringssystemet. Vi håndterer således dine data på en forsvarlig måde og sikrer, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger. 

Hvis du ansættes hos Arkil, bliver din ansøgning gemt i en intern personalemappe, som kun få relevante medarbejdere har adgang til. 

Får du et afslag på en stilling, du har søgt, gemmer vi, som udgangspunkt, din jobansøgning i 6 måneder. Det gør vi, hvis der skulle dukke en lignende stilling op i løbet af perioden, og vi ønsker at gennemlæse din ansøgning igen. Efter de 6 måneder bliver din ansøgning automatisk slettet i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningens slettefrist for jobansøgninger. Du er dog i din fulde ret til at bede om, at få slettet din ansøgning fra vores system på et hvilket som helst tidspunkt, inden periodens udløb. Ønsker du dette, vil din jobansøgning blive slettet hurtigst muligt, efter din anmodning, og du vil få besked herom umiddelbart efter sletningen.

Ovenstående gælder ligeledes for uopfordrede jobansøgere.

Kontakt

Helle Juhl
HR-chef
+45 73 22 50 50

Gå til kontaktside

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk