Arkil bygger broer og skaber forbindelse

Arkil Bro & Beton har mere end 60 års erfaring med alle former for kompleks anlægsbetonarbejde.

Arkil Bro & Beton er specialiseret i nybygning og renovering af betonanlæg som eksempelvis broer, glidestøbninger, rensningsanlæg, parkeringsanlæg samt broløft og broskub.

Vi har solid erfaring med etablering af stilladser til både komplekse in situ støbte broer samt elementbroer, ligesom vi både laver sprøjtebetonreparationer af eksempelvis tunneller og broer og bygger vindmøllefundamenter. Etableringer af fiskepassager og erstatningsanlæg er også blandt vores arbejdsopgaver i Bro & Beton.

Afdelingen udfører anlægsarbejder med betonkonstruktioner i fag-, hoved- og totalentrepriser eller som partnering. Vi leder og gennemfører projekterne helt fra projekteringsfasen til endelig aflevering, og vi lægger vægt på at levere "Kvalitet til tiden".

Vi tager hensyn til miljøet

Vi udfører ofte bro- og vejentrepriser i særligt følsomme naturområder. Her tager vi særlige foranstaltninger under hele opførelsesarbejdet, så byggearbejdet med broerne skåner miljøet så meget som muligt, og byggeriet griber mindst muligt ind i det eksisterende miljø.

Blandt andet udfører vi en dalbro over Susåen, der skal kunne bruges af både lystfiskere og kanofolk, mens byggeriet står på. Der laves også særlige tiltag, så der ikke ryger sediment og byggematerialer videre ud i åen.

 

 

Kontakt

Vi udfører opgaver i hele Danmark. Kontakt én af vores afdelinger for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Bro & Beton har mere end 60 års erfaring med alle former for kompleks anlægsbetonarbejde.

  • Anlæg af broer

  • Betonrenovering

  • Sprøjtebeton

  • Glidestøbninger

  • Rensningsanlæg

  • Kaj- og havneanlæg

  • Parkeringsanlæg

  • Broløft

Download

Store infrastrukturopgaver

Højhastighedsbane TP 45

Arkil udfører en kort, udfordrende strækning af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted for Banedanmark, som omfatter både sporarbejde og etablering af broer.

Læs hele casen

Projektperiode
2014-2016
Bygherre
Banedanmark
Kontraktsum
120 mio. kroner

Bro & Beton

Dalbro ved Gubsø i Silkeborg

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk