Vi bygger fundamenterne

Arkil Fundering bygger på mere end 35 års erfaring med alle former for funderings- og efterfunderingsopgaver i Danmark og Nordtyskland.

Ud over rene funderingsopgaver udfører vi også byggegrubeafstivninger, spunsarbejder og forureningsoprensning med storformatboringer.

Vi har mandskab og materiel til at løse en lang række pælefunderingsopgaver med både borede og rammede pæle. Vi leverer og installerer jernbetonpæle i alle dimensioner og længder, desuden er ramning af spuns, byggegruber og efterfundering kernen i vores arbejdsopgaver i funderingsafdelingen.

Arkil etablerer havneanlæg og kystsikring

Arkil Fundering og Vandbygning løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark. Det gælder både nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver.

Blandt opgaver for Vandbygning er kajanlæg, færgelejer, moler, lystbådehavne, uddybning og bundsikring, kajarealer, betonkonstruktioner og havneservice.

Vandbygning råder over udbredt know-how inden for havne-og vandbygningsopgaver og besidder de vigtigste tekniske ressourcer til løsning af opgaverne.

Kontakt

Arkil Fundering A/S har afdelinger i Horsens, Middelfart og Greve.

Gå til kontaktside

Fundering & Vandbygning

Kajanlæg ved Frederikshavn Flådestation

Arkil Fundering har vundet udbuddet af renoveringen af kajanlægget ved Flådestationen i Frederikshavn.

Flådestationen i Frederikshavn skal renoveres for ialt 293 millioner kroner. Renoveringen er delt op i to entrepriser; kajanlæg og el-anlæg. Det er kajanlægget, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået kontrakt med Arkil Fundering om at renovere. Arbejdet består i både en renovering og opgradering af Flådestationens kajanlæg.

Læs hele casen

Projektperiode
2016
Bygherre
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Kontraktsum
147 mio. kroner

Fundering & Vandbygning

Skovshoved Havn

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk