Vi bygger fundamenterne

Arkil Fundering bygger på mere end 35 års erfaring med alle former for funderings- og efterfunderingsopgaver i Danmark og Nordtyskland.

Ud over rene funderingsopgaver udfører vi også byggegrubeafstivninger, spunsarbejder og forureningsoprensning med storformatboringer.

Vi har mandskab og materiel til at løse en lang række pælefunderingsopgaver med både borede og rammede pæle. Vi leverer og installerer jernbetonpæle i alle dimensioner og længder, desuden er ramning af spuns, byggegruber og efterfundering kernen i vores arbejdsopgaver i funderingsafdelingen.

Arkil etablerer havneanlæg og kystsikring

Arkil Fundering og Vandbygning løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver over hele Danmark. Det gælder både nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver.

Blandt opgaver for Vandbygning er kajanlæg, færgelejer, moler, lystbådehavne, uddybning og bundsikring, kajarealer, betonkonstruktioner og havneservice.

Vandbygning råder over udbredt know-how inden for havne-og vandbygningsopgaver og besidder de vigtigste tekniske ressourcer til løsning af opgaverne.

Kontakt

Arkil Fundering A/S har afdelinger i Horsens, Middelfart og Greve.

Gå til kontaktside

Fundering & Vandbygning

Skovshoved Havn

Arkil Fundering og Vandbygning står for at udvide den 80 år gamle Skovshoved Havn til dobbelt størrelse og samtidig etablere et nyt rekreativt område for byens borgere og sejlere.

Læs hele casen

Projektperiode
2014 - 2016
Bygherre
Gentofte Kommune
Kontraktsum
117 mio. kroner

Fundering & Vandbygning

Sekantpælevæg ved Skolen på Grundtvigsvej

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk