Vi holder styr på grundvandet

Arkils grundvandssænkningsspecialister har mange års erfaring og ekspertise med etablering af både små som store anlæg designet for tørholdelse af udgravninger under det naturlige grundvandsspejl.

Udover traditionelt pumpemateriel disponerer afdelingen over flere borerigge til udførelse af boringer i dimensionen 3"-12" samt SRO overvågningsanlæg og vandrensningsanlæg. Det sikrer, at man kan overholde alle tænkelige miljøkrav i forbindelse med arbejdets udførelse.

Afdelingen er en del af Arkil Miljøteknik og besidder alle nødvendige faglige kompetencer for etablering, drift og overvågning af anlæggene således at man uansetopgavens kompleksitet og sværhedsgrad med hensyn til geologi og grundvandskemi kan udføre opgaven 100 procent.

To metoder

Afdelingen besidder de lovmæssige A+B-certifikater for borearbejde samt for en korrekt sløjfning af boringerne, når de har udtjent deres formål. En grundvandssænkning kan udføres ved hjælp af to forskellige metoder

- enten ved brug af sugespidser (med vacuum)

- eller ved traditionel oppumpning fra filtersatte boringer/brønde.

Afdelingen disponerer naturligvis over grundvandssænkningsmateriel til brug for begge metoder.

 

 

Kontakt

Jens M. Steen Rasmussen
Projektchef

+45 23 72 70 69
jmr@arkil.dk

Gå til kontaktside

Vandbehandling

Miljømyndighederne stiller ofte krav om at det opppumpede grundvand skal renses, inden det ledes tilbage. Vi råder derfor over en række typer af vandbehandlingsmateriel:

  • Sandfang
  • Olie-/benzinudskillere
  • Koalecensudskillere
  • Iltnings-/beluftningsanlæg.
  • Sand- og kulfiltre
  • Skyllevandstanke

Download

Folder Grundvandssænkning

Store infrastrukturopgaver

Damhusledningen

Arkil står for etablering af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre. Den nye tunnelledning skal opsamle regnvandet fra boligområderne langs Harrestrup Å/Damhusåen mellem Holbæk Motorvej og Gl. Køge Landevej. I foråret 2018 vandt vi endnu en etape af Damhusledningen fra Hvidovregade til Hvidovre Station.

Læs hele casen

Projektperiode
Sektion I & II-A: 2013-2017 | Sektion II B-C: 2018-2020
Bygherre
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S
Kontraktsum
398,6 mio. kroner

Store infrastrukturopgaver

Arkil baner vejen gennem Silkeborg by

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk