Rail skaber forbindelse

Arkil er specialiseret i opgaver inden for jernbaneområdet og har gennem årene lavet en række store opgaver for Banedanmark. Vi har mange års erfaring med banearbejde og ved, at der er store krav til sikkerheden og ikke mindst til logistikken, når der arbejdes på banen.

Kompetencerne i Rail omfatter alle jernbanetekniske discipliner inden for sporarbejde og kørestrøm. Derudover råder afdelingen over eget sporkørende materiel og specialuddannet personale.

Innovation i højsæde

Arkil har høj fokus på at være innovative inden for såvel udførelsesmetoder som samarbejdsformer, herunder totalentrepriser, partnering eller traditionelle hovedentrepriser. Derfor kan vi, ved at kombinere Rails specialer med Arkil-koncernens øvrige kompetencer, løse selv de mest specielle opgaver på banen.

Kontakt

Kontakt vores rail-afdeling.

Gå til kontaktside

Facts

Arkil Rail har specialiseret sig i opgaver inden for jernbaneområdet. Vi har mange års erfaring i banearbejde for Banedanmark og ved, at der er store krav til sikkerheden og ikke mindst til logistikken, når der arbejdes på banen.

  • Sporfornyelse
  • Sporskifter
  • Sporkasseundersøgelser
  • Kørestrømsanlæg
  • Stationer og perroner
  • Anlægsarbejde
  • Udlejning af specialudstyr
  • Ballastboringer

Download

Rail

Ballerup sporprojekt

På Ballerup station udførte Arkil i perioden februar-marts 2017 sporarbejde. Opgaverne var bl.a. udskiftning og renovering af 662 meter skinner og fornyelse af tre sporskifter.

Læs hele casen

Projektperiode
2017
Bygherre
Banedanmark
Kontraktsum
3,3 mio. kroner

Store infrastrukturopgaver

Letbanen Aarhus

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk