Anlægsopgaver er vores kernekompetence

Arkil har 75 års erfaring med udførelse af alle typer anlægs- og infrastrukturopgaver i både det danske og nordtyske marked, lige som vi udfører anlægsopgaver i Irland.  

Vi udfører hvert år mange byggemodningsprojekter. Derudover er kloakerings- og forsyningsledninger, kloakrenovering, samt vejanlæg og udgravning til regnvandsbassiner blandt vores kernekompetencer.

I samarbejde med forsyningsselskaber hjælper vi med at klimatilpasse og fremtidssikre kommunernes kloaksystemer. 

Vi løser vejsaneringsopgaver på både mindre veje samt cykelstier, vi udfører brolægningsarbejde, desuden er jordflytning og afvandingsprojekter en del af vores hverdag.

Samarbejde med bygherrer og kvalitet til tiden

Udover traditionelle anlægsopgaver udfører vi i stigende omfang også naturbeskyttelse og naturgenopretningsopgaver for offentlige bygherrer.

Mangeårigt samarbejde med lokale og regionale kunder og bygherrer har udviklet afdelingsstrukturen, så den er skræddersyet til at levere anlæg, kabel- og forsyningsledninger også til den lokale og kommunalt orienterede efterspørgsel.

 

 

 

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Arkil løser mange opgaver inden for anlæg:

Traditionelle anlægsopgaver

Vi baner vejen for Odense Letbane

Arkil udfører noget af anlægsarbejdet i forbindelse med Odense Letbane. Arbejdet indebærer bl.a. flytning af vejbaner, cykelstier og fortorve.
Planen er, at Odense Letbane skal køre på skinner i slutningen af år 2020.

Læs hele casen

Projektperiode
2018
Bygherre
Odense Letbane
Kontraktsum
21.9 mio. kr.

Traditionelle anlægsopgaver

Ny spildevandsledning i Ballerup

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk