Vi vedligeholder veje og grønne områder

Arkil Vejservice er én af de største, private udbydere på det danske marked med services på en lang række statslige og kommunale vejstrækninger over hele landet. Vi har mange år erfaring med en række OPS samarbejder med blandt andet Greve Kommune, lige som vi netop har indgået kontrakt om drift af Tønder Kommunes park- og vejafdeling.

Vi leverer totalløsninger 

Arkil Vejservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af veje og grønne områder. Affaldsindsamling, snerydning og saltning, græsklipning, renholdelse af toiletter, udskiftning af autoværn og kantpæle samt opsætning af skilte langs veje er blandt vores mangfoldige arbejdsopgaver, som vi blandt andet udfører for Vejdirektoratet og flere kommuner.

Vejservice er desuden specialister i specialtransporter. Vi sørger for myndighedsgodkendelse og kontakt til lodsejere. Derudover står vi for klargøring/omlægning af transportveje for vindmølletransporter og øvrige specialtransporter.

Elektronisk registrering

Vi benytter et særligt GPS baseret planlægningsværktøj, hvor der kommunikeres og dokumenteres - et system til aftalestyring og dokumentation af blandt andet tidsforbruget, der benyttes i Arkil. Det er med til hele tiden at effektivisere arbejdsgangene på de enkelte opgaver og sikrer, at alle har adgang til den fornødne dokumentation, så afregning og datagrundlaget er let og tilgængeligt.

Kontakt

Michael Stisen
Divisionsdirektør

+45 23 73 40 99
mis@arkil.dk

Gå til kontaktside

Facts

Vi udfører opgaver som:

  • Drift, vedligeholdelse og renholdelse af vejanlæg inkl. sideanlæg og rastepladser.

  • Oprensning, opretning, regulering og afhøvling af grøfter og rabatter med rabathøvle.

  • Græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og pleje af grønne områder.

  • Belægningsopgaver, renovering og nyanlæg af mindre veje, stier og pladser.

Download

Folder Vejservice

Brochure Den sikre vej - til en grøn fremtid

Brochure Grøn Facility Management

Produktblade Alle vores ydelser

2400 km cykelsti
5580 km veje
365 rastepladser
2500 tons affald

passer Arkil både på statsveje og kommuneveje.

tilses og holdes ved lige dagligt i Danmark. Heraf er 680 km motorvej, 2100 km hovedlandeveje for staten samt 2800 km kommuneveje.

vedligeholder Arkil - lige fra de store pladser ved motorvejen til små steder med to bænke og et bord.

indsamler vi fra rastepladser, busholdepladser og opsamlet affald langs vejene.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk