Samarbejdsformer 

Arkil har stor erfaring med alle de former for samarbejde, der benyttes i bygge- og anlægsbranchen. Uanset hvilken form for samarbejde vi arbejder med, er det vores klare mål at etablere et åbent samarbejde, baseret på tillid og ansvar, frem for konfrontation og konflikt - og ikke mindst er det vores mål at levere kvalitet til tiden.

Partnering

Vi ser partnering som én af fremtidens samarbejdsformer. Den passer til vort værdisæt, som sikrer bygherren kvalitet til tiden inden for de økonomiske rammer. Vi har den nødvendige organisation til at indgå partneringaftaler. Det betyder, at vi allerede i projekteringsfasen samarbejder i tæt dialog med bygherre og rådgiver om metodevalg og finder de rigtige og mest hensigtsmæssige løsninger på komplekse og umiddelbart svært gennemskuelige problemstillinger. Vi foretrækker samarbejde og dialog frem for konfrontation og konflikter. Ved at samarbejde og tackle tvivlsspørgsmål på forkant, er vi med til minimere risikoen for at tingene kører af sporet.

Totalentrepriser

Vi deltager også i totalentrepriseprojekter. Vi påtager os derved en større grad af projektets styring og er med til at løse komplekse problemstillinger for bygherren. Ofte indgår vi samarbejde med en velrenommeret partner og udnytter på den måde fælles styrker og kompetencer.

Hovedentrepriser, fagentrepriser og rammeaftaler

Vi udfører naturligvis også hoved- og fagentrepriser, ligesom vi varetager en lang række længerevarende rammeaftaler, som er med til at styrke relationerne mellem bygherren og den udførende part, og som sikrer bygherren et højt serviceniveau og dermed tilfredse brugere med en høj grad af forsyningssikkerhed.

OPS samarbejde

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Arkil har flere OPS samarbejder blandt andet med Greve Kommune under navnet PV Greve.

Funktionskontrakter

Vi har flere funktionskontrakter under Asfalt. En funktionskontrakt er en flerårig aftale om vedligehold af veje indgået mellem en entreprenør og den ansvarlige vejmyndighed.

Partnering

Projekter udført med partnering

OPS samarbejde

I 2014 gik Greve Kommune og Arkil sammen og dannede det offentligt - privatejede selskab (OPS) PV Greve, som fremover står for park- og vejdriften i Greve Kommune. 

Brochure

Funktionskontrakter

Arkil Asfalt har på nuværende tidspunkt funktionskontrakter med Sønderborg, Aarhus, Haderslev, Faaborg-midtfyn og Slagelse Kommune.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk