Ny busstrækning i Aalborg

Vi vandt i foråret 2019 første etape af den nye PlusBus-rute i Aalborg. I januar 2020 vandt vi endnu en entreprise - denne gang er der tale om en 800 meter lang strækning ved Sohngårdsholmvej.  

Den første strækning indebar en større omlægning af kørebane og fortov på en 550 meter lang strækning. Udover anlægs- og asfaltarbejde skulle midterheller og skiltning fornyes og der blev udført et større belægningsarbejde.

Hele den samlede rute er 12 kilometer.

Facts

Project period
2019-2020
Client
Aalborg Kommune
Contract sum
21 mio. kroner

Bedre infrastruktur i Aalborg

Aalborg PlusBus (også kendt som BRT) skal fra 2023 køre fra øst til Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Aalborgs nye universitetshospital i vest. Det sker for at forbedre infrastruktur og tilgængeligheden i Aalborg.

Det store anlægsprojekt løber over en periode på fire år, hvor der anlægges knap 12 kilometer busspor og 22 stationer tværs gennem byen.

Arkil er, sammen med i alt seks entreprenører, prækvalificeret til at byde på anlægsarbejdet.

Læs mere om projektet på Aalborg Kommunes hjemmeside:

https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/plusbus

Udover anlægsarbejdet blev der udført et større belægningsarbejde på den 550 meter lange strækning.

Contact Arkil

Find department or contact person

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk