Film

Arkil udfører mange store, spændende infrastrukturprojekter rundt omkring i landet. Her kan du se et lille udpluk af dem og få et indblik.

Film om os

I 75 år har Arkil arbejdet med store infrastrukturprojekter i både Danmark og det meste af Nordeuropa.

Arkil arbejder med både traditionelle asfalt- og anlægsopgaver såvel som mere komplicerede infrastrukturprojekter såsom brobygning, motorvejsarbejde, jernbanearbejde, havneprojekter og miljøopgaver samt tunnelering.

I den nye profilfilm kan du blive klogere på én af Danmarks største entreprenørkoncerner.

 

 

 

 

 

 

Damhusledningen: Gro brød igennem væggen ved Sønderkær, Hvidovre.

Damhusledningen er et klimasikringsprojekt med over 3 km tunnelledning, som skal sikre mod oversvømmelser.

Den 9. november 2016 nåede Arkil endnu en milepæl i arbejdet – efter godt 8 måneder og en rejse på 1 km - brød tunnelboremaskinen ”Gro” igennem væggen ved Sønderkær i Hvidovre.

Dermed har Arkil boret 2,1 km tunnel. Næste opgave for ”Gro” er boring af yderligere 470 meter.

 

 

 

 

 

 

Se en bro blive støbt på 22 timer

Nogle gange er størrelsen bare det afgørende. Og netop broen med det kliniske navn TP 45 S BRA-10 var et stort projekt for Arkil Bro & Beton, da den i september blev støbt på bare 22 timer.

Broen skal, når den står færdig, føre den nye højhastighedsbane mellem Ringsted og Femern over den nye linje til Køge Nord. Den godt 40 meter lange og syv meter brede bro blev in situ støbt på 22 timer. To hold med hver 32 mand var i gang, desuden kørte to laboratoriebiler og fire pumper non stop med at fylde i alt 1240 kubikmeter beton på broen.

 

 

 

 

 

 

Se 3.500 tons tung bro blive skubbet på plads i Esbjerg

I starten af juli 2015 blev 3.500 tons tung bro over Storegade i Esbjerg skubbet på plads. En proces, der tog godt 18 timer. Hør mere om projektet i videoen.

Broen på Storegade i Esbjerg blev skubbet på plads ved hjælp af 21 hydrauliske donkrafte, der løftede broen op og gled cirka 73 meter, før den nåede sin endelige placering. Herefter blev den sænket på plads.

Banedanmark er i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov i gang med at udskifte eller ombygge ti broer for at gøre plads til kørestrømsanlæg.

 

 

 

 

 

 

Stærkstrømskabler bliver lagt i jorden

3.000 kilometer højspændingsledninger i Danmark skal erstattes med jordkabler. Arkil skal blandt andet grave og trække kabler på Mors og i Salling for bygherren Energinet.dk - et arbejde, der skal udføres med forsigtighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORVEJEN HERNING-HOLSTEBRO: FAUNABRO STØBT PÅ HALVANDET DØGN

En stor faunabro, der skal føre hen over den nye motorvej mellem Herning og Holstebro, blev støbt med store betonkanoner. I alt 2400 kubikmeter beton blev pumpet ind i en form omkring broen.

Støbningen tog halvandet døgn og beskæftigede knap 30 mand undervejs.

Faunabroen, der er cirka 54 meter bred, skal sikre, at kronvildt og andre dyr i området kan passere motorvejen uden at være til fare for hverken bilister eller sig selv.

Det er Arkil Bro & Beton, der står for udførelsen af buebroen. Broen er én blandt flere broer, der skal opføres på strækningen, og som udgør en del af den 8,5 km lange motorvejsstrækning mellem Tvis og Aulum.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk