25. januar 2018

Arkil indgår seksårig partneringaftale med Vejle Spildevand

Vejle Spildevand og Arkil indgik kort efter nytår en seksårig partneringaftale.

Kontraktens omdrejningspunkt er sanering og separering af kloaksystemer blandt andet i Bredballe, Egtved, Bredsten og Smidstrup.

Chef for Plan og Projekt, Vejle Spildevand, Robert Schmidt, glæder sig over det kommende samarbejde med Arkil og forventer at parterne i fællesskab kan skabe den helt rigtige platform for optimale processer og løsninger ved kloaksanering.

”At vi får entreprenørens viden og erfaring i spil, allerede fra vi påbegynder projekteringen, giver rigtig gode forudsætninger for en innovativ proces, hvor vi sammen kan skabe de bedste løsninger og en god projektøkonomi til gavn for vores kunder. Både vi og Arkil har et incitament for virkelig at lægge vægt på det gode samarbejde, og i et 6 årigt samarbejde er der basis for, og tid til udvikling. Det vil vi bestræbe os på, og det har vi store forventninger til.”

”Grunden til, at vi valgte Arkil, var fordi firmaet i udbudsprocessen ud fra en samlet vurdering leverede det bedste tilbud og det bedste setup. I bedømmelsen indgik selvfølgelig også firmaets tilgang til- og erfaring med partneringsamarbejde. Vi kan mærke, at denne samarbejdsform er noget Arkil virkelig gerne vil, og brænder for.

Arkil har i forvejen flere igangværende partneringaftaler med blandt andre Silkeborg Forsyning (Kjellerup) Aarhus Vand (Aarhus) samt Arwos (Aabenraa). Det er derfor en særdeles erfaren entreprenør, der er udvalgt til at udføre kloakeringsopgaverne for Vejle Spildevand. 

”Vi glæder os til nu at prøve kræfter med dette spændende partneringprojekt, der løber over flere år,” siger produktionschef i Arkil, Erik Sandvej, Kolding.

Han hæfter sig især ved, at Arkils solide erfaringer fra virksomhedens nuværende partneringaftaler gør dem godt rustet til et frugtbart og innovativt samarbejde med Vejle Spildevand.

”Vi er en virksomhed med mange entreprenørdiscipliner på tværs, og vi har gode muligheder for internt at trække på flere solide kræfter og deres erfaringer fra lignende projekter. Jeg ser derfor frem til et godt, fremtidigt samarbejde med Vejle Spildevand.” 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk