I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af, uanset hvor vi opererer.

Arbejdet med samfundsansvar tager udgangspunkt i selskabets CSR-politik og er forankret i vores værdier. 

Vi overholder lovgivning og regler, uanset hvor vi befinder os. Vi har målrettet fokus på klima, miljø- og arbejdsmæssige forhold, og vi støtter FN's Global Compact, hvilket betyder, at respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse er for os helt fundamentalt og er en fuldt integreret del af vores kodeks for forretningsprincipper

Vi understøtter FN’s verdensmål og prioriterer initiativer og indsatsområder, hvor vi har mulighed og potentiale for at gøre en forskel, både socialt, klima- og miljømæssigt.

I vores CSR rapport kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med samfundsansvar i hele Arkil koncernen.  

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk