Vision Park

Arkil A/S har for Daugaard Pedersen A/S udført jord, kloak og belægningsarbejderne til et ca. 100.000 kvm stort lagerbyggeri i Kolding. Bygningen bliver den første af sin art, der opnår bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld.

De udvendige belægninger til hhv. køre- og lagerarealer andrager ca. 66.000 kvm, imens de grønne arealer omkring byggeriet andrager ca. 50.000 kvm.

Facts

Projektperiode
2021-2023
Bygherre
Vision Properties
Kontraktsum
84,5 mio. kr.

BYGGEMODNING I STOR SKALA

Området, som Vision Park i dag ligger på, var kendetegnet ved relativt mange områder med blød bund foruden niveauforskelle på op til flere meter.

Forud for fundering og etablering af kloak ligger derfor et omfattende jordarbejde, hvor ønsket var at genanvende den eksisterende råjord ved kalkstabilisering.

Mange tal er med til at sætte projektets omfang i perspektiv. Fx svarer 1 mm regn til, at der falder 1.500 kbm vand på arealet, som skal ledes det rigtige sted hen.

I løbet af projektet har Arkils landmåler desuden målt mere end 75.000 punkter som led i den omfattende kvalitetssikring.

BYGGEPROCES MED MEGET KOORDINERING

Et så omfattende byggeri kræver omfattende koordinering og planlægning. Derfor blev funderingsarbejdet tilrettelagt således, at man hurtigst muligt kunne påbegynde kloakeringsarbejdet i den ene ende af arealet. 

Ydermere var kloakeringsarbejdet tilrettelagt således, at arbejdet med at rejse elementer kunne påbegyndes hurtigst muligt – i øvrigt lang tid inden, at kloakeringsarbejdet var afsluttet.

Helt fra begyndelsen har et godt samarbejde imellem de forskellige parter i byggeriet været højt prioriteret, hvilket har ført til høj trivsel og en smidig proces.

 

FØRSTE TIL DGNB GULD

Med bygherres høje ambitioner inden for bæredygtighed var det nærliggende, at det nye lagerbyggeri skulle opnå en ambitiøs certificering. 

Valget faldt på DGNB-ordningen med en klar forventning om, at byggeriet – som det første af sin art i verden – opnår certificeringen DGNB Guld. Det vil sige, at der i byggeriet er taget omfattende hensyn til både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 

Der ligger 49 punkter til grund for DGNB-certificeringen, der omhandler alt fra energiforbrug og materialernes påvirkning af nærmiljøet til æstetik og indeklima.

For Arkils vedkommende har bygherres ambitioner inden for bæredygtighed medført en skærpet dokumentation af både materialevalg, fremgangsmåder og affaldshåndtering.  

KS UD OVER DET SÆDVANLIGE

Dokumentationen til DGNB-certificeringen blev udført i forlængelse af det ordinære arbejde med kvalitetssikring.

Med udgangspunkt i projektets art blev der gennemført væsentligt flere troxler- og faldlodsforsøg end normalt. Det vil i det konkrete tilfælde sige fem troxlerforsøg og et faldlodsforsøg pr. 1.250 kvm.

Dertil kommer mere end 2.900 indrapporteringer i platformen Inspectly, som Arkil anvender til kvalitetssikring.

ARKILS BIDRAG I TAL

Arbejdet omfattede blandt andet:

 • Muld- og jordarbejde (i alt: 350.000 m3).
 • Blødbundsudgravning (i alt: 19.000 mfordelt på 54 huller).
 • Kalkstabilisering af indbygget råjord samt råjordsplanum (i alt: 313.000 m2).
 • Levering af hhv. bundsikring, stabilt grus og knust granit 0/32mm.
 • Kantstensarbejder (i alt ca. 3.300 meter).
 • Belægningssten (i alt: 60.000 mcoloc-sten).
 • Dræn samt regn- og spildevandsledninger.
  (i alt: ca. 12.700 meter i både plast og beton).
 • Kabelrør (i alt: 7.600 meter).
 • Regnvandsbassin på 5.600 m2
 • Jordarbejder for hhv. vand- og sprinklerledninger. 
 • Fundering (1.750 pæle på 14 meter).
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk