3 km ny omfartsvej

I en totalentreprise for Gribskov Kommune har Arkil har opført en ca. 3 km vej lang to-sporet landevej nord for Græsted parallelt med jernbanen. Kørebanebredden er på 8,0 meter, og der er desuden opført en dobbeltrettet cykel langs med vejen. 

 

Facts

Projektperiode
2022-2024
Bygherre
Gribskov Kommune
Kontraktsum
90 mio. kr.

Etablering af omfartsvej

 

  • 3,0 km helt ny vej imellem Græsted og Gilleleje for Gribskov Kommune
  • 2 spor – 8 meter bred
  • Dobbeltrettet cykelsti
  • Ny rundkørsel ved Ålekistevej
  • Faunapassage
  • Regnvandsbassiner
  • 2 stk. vandløb

 

Opgaven er udført i totalentreprise for Gribskov Kommune, hvor Arkil har indgået aftale med Artelia som totalrådgiver. COWI arbejder som rådgiver for bygherren.

Jordarbejde i stor skala

Nogle af de væsentligste elementer i projektet knytter sig til det omfattende jordarbejde, der er gået forud for den nye vej.

Det omfatter blandt andet afgravning og indbygning af ca. 100.000 kbm råjord og muld, udskiftning af en større mængde blødbund samt jordstabilisering ved indbygning af kalk i 250.000 kvm råjord.

Af andre væsentlige elementer kan nævnes 3,5 km kloakarbejder i Ø160-Ø400 mm. Dertil kommer etablering af grøfter og bassiner til nedsivning samt etablering af to mindre vandløb og en faunapassage, som Arkil selv har designet.

Belægning fra Arkil Asfalt

Det er Arkils egen asfaltafdeling i Næstved, som har produceret og udlagt belægningen på den nye vej. 

I alt er 10-12.000 ton asfalt blevet udlagt i tre lag for at forsyne den tre km lange vej med en belægning, der lever op til dagens standarder. Det svarer til, at ca. 25.000 kvm er udlagt på projektet. 

Styret underboring under jernbane

I opgaven indgik også en ca. 200 meter lang styret underboring i dimensionerne Ø200-250 mm, som blev udført i 2-3 meters dybde.

Den styrede underboring blev ført under et jernbanetracé og 132 kV-kabler, og den passerede gennem et stort blødbundsareal.

Underboringen blev projekteret og detailplanlagt af Arkil, og forhindringerne stillede store krav til detailplanlægning samt indhentning af diverse krydsningstilladelser. Selve borearbejdet blev gennemført af Nordkysten A/S i underentreprise til Arkil.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk