Kabellægning Thy-Mors

3.000 kilometer højspændingsledninger i Danmark blev erstattet med jordkabler. Arkil gravede og trak over 40 km kabler på Mors og i Salling for bygherren Energinet.dk.

Facts

Projektperiode
2015-2016
Bygherre
Energinet.dk
Kontraktsum
20,9 mio. kroner

Arkil trækker højspændingsledninger i Thy-Mors

Arkil har vundet flere totalentrepriser på kabellægningsprojekter for Energinet.dk. Det omfattende arbejde med at lægge højspændingsledninger i jorden er gået i gang blandt andet i Thy-Mors området, hvor Arkil har vundet to entrepriser: Dels en 20 kilometer lang strækning fra Sinbjerg til Roslev dels en strækning på 23 km fra Roslev til Bilstrup på henholdsvis Salling og Mors. 

1500 meter stærkstrømskabler

De 1500 meter lange kabler skal håndteres med forsigtighed. Strækningerne er delt op i 13 sektioner, og der arbejdes nogle gange over strækninger på 10 km i løbet af en arbejdsdag. Det stiller krav til logistik og overblik.

 

 

Udført af:

Arkil Anlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk