Letbanen Aarhus

Arkil har udført tre delentrepriser på den strækning, hvor Aarhus Letbane i fremtiden skal køre. Når den engang står færdig, kommer den til at bestå af en 110 kilometer lang strækning fra Odder til Grenaa.

 

Facts

Projektperiode
2015 | 2014 | 2013
Bygherre
Aarhus Letbane I/S
Kontraktsum
24 mio. | 11 mio. | 36 mio. kroner

E10 - Fra Nehrus Allé til Brendstrupgårdsvej

I den nordlige del af Aarhus, på en 1,5 kilometer lang strækning, har Arkil i 2015 anlagt nyt vejanlæg på begge sider af den eksisterende vej og gjort klar til, at banen kan løbe i midten. Der er blevet etableret et letbanetracé, en udvidelse kørebanen, cykelsti og fortov. Som et tillæg til kontrakten stod Arkil også forbortskaffelsen af gamle fjernvarme- og vandledninger.

Strækningen er stærkt trafikeret, og da trafikken skulle opretholdes i hele anlægsperioden, stillede udførelsen store krav til koordinering mellem bygherre, rådgiver, myndigheder og Arkil.

E3.1 - Fra Aarhus H til Mindet

Arkil Rail har i sommeren 2014 til marts 2015 etableret ny sporkasse samt bygget 700 meter spor mellem Aarhus Banegård og Mindet. Det forberedende sporarbejde blev udført for at sikre stabiliteten af den fremtidige drift på sporet.

Projektet omfattede udover etablering af sporkasse og spor, afvanding, føringsveje til kabler, sporskifte, spuns, støttemur, dæmningsudvidelse og udskiftning af blødbund i forbindelse med dæmningsudvidelsen.

E13 - Fra Randers til Lystrup Station

Arkil Rail og Anlæg har i 2013-2014 udført et nyt sportracé for den kommende letbane. Arbejdet bestod af muldafrømning og jordarbejder til planum. Derudover blev der udført afvanding og dræn på hele strækningen.

Som en del af projektet blev der ved Lisbjerg Bæk støbt en 60 meter lang landskabsbro og faunapassage af Arkil Bro & Beton. Bueris Bæk og Ellebækken blev ført under sporene i elementtunneller. Til slut blev der af Arkil Rail udlagt underballast af stabilgrus og ballastskærve i traceet.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk