Ruderanlæg ved Odense SV

Arkil udførte i år 2017 Danmarks første dynamiske ruderanlæg ved afkørsel 52 Odense SV.
Opgaverne bød på at lige fra jordarbejdet, kloakering, udvidelse af vejen til fire spor, renovering af motorvejsbro til vejarbejde, kantbelægning og asfaltbelægning.

Facts

Projektperiode
2017
Bygherre
Vejdirektoratet
Kontraktsum
16.3 mio. kr.

Danmarks første dynamiske ruderanlæg

Der var tale om en Danmarkspremiere, da det nye såkaldte dynamiske ruderanlæg ved Odense SV blev taget i brug i midten af september 2017. Et af Odenses mest trafikerede knudepunkter er lavet helt om efter amerikansk forbillede.

I forbindelse med omlægningen af anlægget, stod vi for alt jordarbejdet, kloakering, udvidelse af vejen til fire spor og renovering af motorvejsbroen.

Herudover har vi stået for afvanding, vejarbejde, ny kantbelægning, asfaltbelægningen samt optegning af striber og ny skiltning.

Trafikafvikling og logistik har fyldt meget undervejs, og er løst i et tæt samarbejde og i dialog med Vejdirektoratet og Arkil.

Fakta om projektet

Danmarks første dynamiske ruderanlæg er den danske betegnelse for diverging diamond interchange, som forkortes DDI.

Grundidéen i et dynamisk ruderanlæg er, at trafikken bytter bane på strækningen mellem de to rampekryds. Det forbedrer trafiksikkerheden, da konflikten mellem venstresvingende og ligeudkørende elimineres. I dette kryds ved Odense SV er Assensvej på strækningen hen over motorvejen blevet udbygget til en firesporet vej.

Frakørselsrampen fra vest blev ombygget, så der er i dag er særskilte højre og venstresvingsspor. Frakørselsrampen mod øst er blevet udbygget, så der nu er 2 venstresvings og et højresvingsspor.

Se dronevideoen af det nye dynamiske ruderanlæg

I videoen ses hvordan det nye ruderanlæg sikrer et konfliktfri venstresving ned ad motorvejen, der på samme tid sikre bedre plads til billisterne i alle retninger.

Læs mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk