AFFALD FRA BORGERE SKABER BÆREDYGTIGE CYKELSTIER MED SLAGGEGRUS

8,5 km nye cykelstier på Bogø og Møn er bygget med slaggegrus fra affaldsforbrænding, hvilket gavner både klima og lokale grusgrave. Projektet, udført af Arkil for Vordingborg Kommune, adskiller sig fra traditionel vejbygning ved at bruge bæredygtige materialer.

Facts

Projektperiode
Maj 2023 – januar 2024
Bygherre
Vordingborg Kommune
Kontraktsum

Bæredygtig Vejbygning med Slaggegrus: Reducerer CO2-aftryk og Beskytter Miljøet

Normalt anvender man grusgrave til at opbygge vejkassen, men her undgår man dette ved at bruge slaggegrus. Slaggegrus dannes fra restaffald efter forbrænding i affaldsanlæg, hvilket reducerer CO2-aftrykket markant. På dette projekt brugte Arkil 16.000 tons slaggegrus under cykelstierne, undtagen i områder tæt på vandboringer og private ejendomme for at overholde miljøkrav.

Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen Bakker Op om Nyskabende Tilgang til Bæredygtig Projektgodkendelse

Både Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har godkendt denne nyskabende tilgang under visse betingelser, som er blevet opfyldt i dette projekt.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk