Etablering af fjernvarme i Løsning

Arkil har for Løsning Fjernvarme a.m.b.a. udført en etablering af ny fjernvarmeledning i Stjernevejskvarteret ved Løsning. Arbejdet omfattede to anlægsentrepriser.

 

Facts

Projektperiode
2021-2022
Bygherre
Løsning Fjernvarme a.m.b.a.
Kontraktsum
25 mio. kr.

FLERE ETAPER AF RENOVERING AF FJERNVARMELEDNINGER

Den første etape omhandlede renovering af 230 meter gammel betonkanal med stikledninger til 2*ø219/400, renovering af 150 meter præ-rør med stikledninger til 2*ø219/400, op dimensionering af 120 meter præ-rør til 2*ø139/280 og etablering af 1800 meter forsyningsledning med afgreninger og ventilbrønde, i dimension ø139-139/500 –ø89-89/315 – ø60-60/250.

Den anden etape omhandlede etablering af ca. 7500 meter hovedledning i dimensionerne ø26-26/160 til ø114-114/400 samt ca. 220 stk. stikledninger ø20-20/125 eller 26-26/125 afsluttet med udvendigt skab. 

Omfang:

1700 meter transmissionsledning
7000 meter hovedledning
1200 meter stikledning (minimum 116 stik)

KONTAKT TIL BORGERNE

Arkil håndterede borgerkontakten, hvor vi tog kontakt til hver enkelt borger omkring arbejdet. Vi udførte arbejdet indenfor almindelig arbejdstid, så borgerne blev generet mindst muligt, imens arbejdet var i gang.

Arbejdet bestod i planlægning og koordinering af arbejdet, herunder:

  • Søge ledningsoplysninger/ gravetilladelse
  • Udgravning
  • Jord-og belægningsarbejde
  • Koordinering med smede
  • Reetablering
  • Indmåling af udført arbejde.

FJERNVARMERØR AF GENBRUGSPLAST

Kapperne på de flere kilometer fjernvarmerør, som er lagt i jorden ved Løsning i Østjylland, er lavet af genanvendt plast.

”Vi var spændte på, hvordan det ville være at arbejde med. Om rørene for eksempel ville være mere eller mindre fleksible end de konventionelle rør, eller om de ville være anderledes at svejse sammen. Men vi mærker vitterligt ingen forskel i arbejdet,” siger Henrik Skafte, entrepriseleder i Arkil.

De genanvendte kapper er produceret af granulat fra kilder fremstillet af PE80 eller PE100 – det kan for eksempel være udtjente vandrør af tilstrækkelig høj kvalitet eller udtjente fjernvarmerør, hvor stål, skum og kapper er blevet separeret. Herefter bliver de gamle plastikmaterialer renset og granuleret, inden de bliver lavet til nye kapper.

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk