Flerårig rammeaftale skal sikre fjernvarme på Nordals

Vi er nu for alvor gået i gang med et omfattende anlægsarbejde for at udrulle fjernvarmenettet til forbrugerne på hele Nordals.

Rammeaftalen omfatter blandt andet udførelse af jord- og smedearbejder i forbindelse med nyanlæg af transmissions-, distributions- og stikledninger for fjernvarmeforsyning i perioden 2020-2024.

Facts

Projektperiode
2020-2024
Bygherre
Sønderborg Forsyning
Kontraktsum
-

Syv kilometer transmissionsledning

I det hele taget er det et omfattende fjernvarmearbejder der venter forude på Nordals, hvor planerne om at etablere fjernvarme har været mange år undervejs.

En del af kontrakten rummer også renoveringsarbejde af distributions- og stikledninger i eksisterende fjernvarmeforsyningsområder. Arbejdet dækker alt gravearbejde og reetablering samt montering af fjernvarmerør og komponenter.

FLERE ETAPER

De fleste borgere på Nordals får i dag varme i form af naturgas, men i Sønderborg Kommunes varmeplan er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen udlagt til fjernvarme.

I 2019 starter opførelsen af et nyt varmeværk med to biomassefyrede kedler på i alt ca. 16 MW. 

Arbejdet med at etablere fjernvarme kommer til at foregå i to faser:

2020 – 2024 Nordborg og Havnbjerg 
2021 – 2026 Svenstrup, Guderup og Egen 

Når projektet er udrullet får mere end 2500 boliger tilbudt fjernvarme.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk