Fra Å til Fiskeparadis

Arkil er hovedentreprenør på et spændende projekt, som blandt andet skal ændre åens fald omkring et gammelt elværk. Den 60 km lange Uggerby Å kunne være et sandt paradis for fisk som ørred og lampretter. Udfordringen er, at den eksisterende fisketrappe ved det gamle elværk i Bindslev er for stejl til fiskene, der ikke kan komme videre op i de 211 km vandløb i Uggerby Å's opland.

Facts

Projektperiode
Marts 2023 – oktober 2023
Bygherre
Hjørring Kommune
Kontraktsum

Naturrestauration og Fiskeadgang ved Uggerby Å

Arkil arbejder på at ændre dette i et anlægsprojekt for Hjørring Kommune, hvor de udjævner åens fald, så fiskene kan svømme længere op i åen, og kanoer og kajakker kan passere sikkert. Projektet tjener også det gamle Bindslev Elværk, der producerer el ved vandkraft fra åen, og det giver lokalbefolkningen fortsat mulighed for rekreation i området.

Udfordringer med Vejret: Sne og Regn påvirker Projektet

Vejret har påvirket projektet fra starten, med sne og regn, der påvirkede vandstanden i åen. Der var behov for at sænke vandstanden ved at lægge sten ud, men det lykkedes at indhente tabt tid med en tør forsommer

Vandledning og Åens Bund: Fremadskridende Naturprojekt

Som en del af projektet er åens vand blevet ledt ind i en ny kanal, hvilket muliggør arbejdet med at hæve åens bund over en stor strækning ved at lægge geonet og sten, hvilket vil give bedre forhold for fiskeyngel. Projektet er spændende og forventes at gavne både fisk og lokalsamfundet.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk