Innovationspartnering med Frederiksberg Kommune

Et team bestående af Arkil, Niras, Mattle og Hydrosystems har indgået en 8-årig innovations-partneringaftale med Frederiksberg Kommune omkring vandafledning og tilbageholdelse af regnvand.

Facts

Projektperiode
2018-2026
Bygherre
Frederiksberg Kommune
Kontraktsum

Samarbejder om nye løsninger

Allerede i 2017 startede vi med en uviklingsfase, der bl.a. bestod af en række innovations-workshops fasciliteret af Innoba. Her fandt man på en løsning i form af punktvis regnvandshåndtering. 

I sommeren 2018 udførte vi vores første pilotprojekt.

Alle har mulighed for at benytte den nye metode. Ud over Frederiksberg Kommune er der indgået aftaler med Hofor og Københavns Kommune.

Punktvis regnvandshåndtering

Punktvis regvandshåndtering er et nyt system, der opsamler og tilbageholder regnvand og samtidigt forskønner bybilledet i de tætte byområder. Vandet ledes fra en indløbsbrønd til et bassin under hvert træ. Når bassinet under træet er fyldt løber overskydende vand enten ud i kloarken eller over i et separat bassin. Herfra løber vandet - over en periode på 24 timer - ud i kloaken via en udløbsbrønd med en LAR-regulator.

Denne løsning:

  • Forebygger oversvømmelser ved skybrud
  • Sparer kommunen for udgifter til vandning af træer
  • Giver plads til flere P-pladser, da det primært fylder under jorden
  • Kan etableres uden forstyrrelse af det eksisterende afløbssystem 
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk