Jarlsberggade Tunnelering

En 115 meter lang tunneleringsopgave i Odense har ikke bare været lige ud af landevejen for vores anlægs- og funderingsafdelinger.

For VandCenter Syd A/S har vi gennemført en separering af kloakledninger i og omkring Jarlsberggade i Odense. Syd og nord for banen etableres i den forbindelse en ny regnvandsledning under banen.

Facts

Projektperiode
2019-2020
Bygherre
VandCenter Syd A/S
Kontraktsum
20 mio. kroner

Internt samarbejde

Projektet har kørt som et internt samarbejde mellem Fundering og Anlæg.

Entreprisen omfatter etape to af separationsprojektet, etablering af en Ø1200 mm tunneleret ledning under banen, umiddelbart øst for Jarlsbergtunnelen, med pressegrube syd for banen og modtagegrube nord for banen.

Ledningen er ved at blive tilsluttet eksisterende regnvandsledning nord for banen, ved modtagegruben.

 

 

Fakta om projektet

Arkil har fungeret som hovedentreprenør og har skulle koordinere arbejderne med byggegruberne og selve tunneleringen. Derudover har vi varetaget en lang række af banetekniske arbejder som sporovervågning og kørestrømsovervågning, som dog er udført af en underentreprenør. Derudover har vi også etableret almindelig afvanding og sætning af en brønd.

Bygherre: VandCenter Syd A/S

Kontrakt: 20 millioner

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk