Kabellægning af højspændingsledninger, Energinet

Hundredvis af højspændingsledninger skal lægges i jorden for Energinet.

I slutningen af marts gik 18 mand fra kabelafdelingen og Stürup i gang med den første store kabelentreprise, vi vandt for Energinet i 2017. Første stræk gælder 43 kilometer mellem Holstebro og Skive.

Facts

Projektperiode
2017-2018
Bygherre
Energinet
Kontraktsum
60 mio. kr.

Vi trækker kablerne

Vi graver og trækker kabler på en strækning på 1400 meter om ugen. Når først vi trækker kabler, skal det gå stærkt, da der er stor risiko for at beskadige kablerne, når de først er i jorden.

Første af de i alt fire entrepriser for Energinet er på 43 kilometer. For at nå det hele, skal vi fra slutningen april trække to gange 1400 meter kabel om ugen. 

Et omfattende projekt

En stor del af strækningen går gennem et stort landskab uden bebyggelse, men ved Struer skal der graves i bebygget område.

Det samlede kabelarbejde i området omfatter 283 kilometer kabler fordelt på fire strækninger i området Thy-Mors. Kabelprojektet omfatter strækningerne Bedsted-Nors, Bilstrup-Idomlund, Brasholm-Struer samt Frøstrup-Klimfjordholm. 

Projektet er udført i fagentreprise af InfraDanmark og Stürup A/S

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk