Nyt produktionsanlæg for Silkeborg Varme

Arkil Bro & Beton er i gang med opførelsen af nye produktionsanlæg for Silkeborg Varme.
Produktionsanlægget består af et termisk solvarmeanlæg samt et røggaskondenseringsanlæg til optimering af det eksisterende kraftvarmeanlæg.

Facts

Projektperiode
2016-2017
Bygherre
Silkeborg Varme A/S
Kontraktsum
46,3 mio. kr.

Ny bygning

I forbindelse med projektet er der blevet opført en ny røggaskondenseringsbygning samt to nye in situ støbte lagertankgårde for akkumulatortanke i in situ beton. Derudover er der etableret en delvis inddækning af korridoren mellem røggaskondenseringsbygningen og den eksisterende maskinbygning.

Hele bruttoarealet udgør i alt 4.384 m2.

Omfattende projekt

Arbejderne for røggaskondenseringsbygningen RGKB og mellembygningen, fundamenter for skorstene samt to tankgårde omfatter:

  • Pælefundering
  • Anlæg- og kloakarbejder
  • In situ støbte beton for fundamenter, kælder, terrændæk, søjler og tankgårde.
  • Levering og montering af betonelementer i hvid betonvægge
  • Bærende stålkonstruktioner
  • Beklædning og isolering af facader og tag
  • El, VVS og ventilationsinstallationer inklusiv jording

 

Projektet er udført af Arkil Bro & Beton

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk