Partneringaftale med Aabenraa Forsyningsselskab

Arkil indgik i 2014 en fireårig partneringaftale med Arwos A/S og Rambøll om renovering af kloakkerne i Aabenraa Kommune. Aftalen omhandlede en omfattende klimasikring og renovering af ledningsnettet i Aabenraa Kommune.

Facts

Projektperiode
2014-2018
Bygherre
Arwos A/S
Kontraktsum
80 mio. kroner

Renovering af hovedkloakledninger blev billigere end ventet

Ledningsnettet var i mange områder meget nedslidt, og skal samtidig tilpasses nutidens stigende regnmængder. Der var fra starten udset 16 renoveringsprojekter af hovedkloakledninger i hele Aabenraa by. Dette er dog blevet ændret i løbet af projekteringen, da man i partneringsånd fandt bedre løsninger.projekter
"Fordelen ved denne samarbejdsform er, at vi som entreprenører sidder med allerede ved projekteringen. Vi kan ofte se, om noget ikke kan lade sig gøre eller udgør en økonomisk risiko. Det koster lidt ekstra tid fra vores side, men vi undgår at komme i
situationer, hvor der kommer en række ekstraudgifter og gener," fortæller afdelingschef i Sønderborg, Torben  Strandby Andersen.

"Det er muligt, at yderligere forundersøgelse koster 10.000 kroner - men vi har måske sparet bygherren for 100.000 kroner, hvis der var noget, som pludselig skulle laves om undervejs."

Partnering og proces

Partneringprojektet mellem Arkil, Arwos og Rambøll indebar, at parterne:

  • Gennemførte en effektiv proces, der sikrede efterlevelse af fastsatte kvalitative, tidsmæssige og økonomiske mål.
  • Arbejdede med en åben økonomi.
  • Gennemførte resultatmålinger og erfaringsopsamlinger til brug for stadig forbedring af proces og produkt.
  • Gennemførte processen i et tæt samarbejde baseret på engagement, åbenhed, ærlighed og gensidig respekt.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk