Svendborg Hovedpumpestation

For  Svendborg Vand og Affald A/S opfører Arkil en ny, moderne og højteknologisk Hovedpumpestation på Svendborg Havn. 

Den nye pumpestation skal erstatte den gamle og fremadrettet sikre, at regn- og spildevand fra store dele af kommunen ledes sikkert mod rensningsanlægget Egsmade ved Skårupøre.

Byggeriet forventes færdigt i slutningen af 2024. 

Facts

Projektperiode
2022-2024
Bygherre
Svendborg Vand og Affald A/S
Kontraktsum
ca. 90 mio. kr.

Om partneringprojektet

I partneringprojektets første fase blev der udført diverse ledningsarbejder, hvorefter Arkil Fundering satte spunsvægge i 16 meters dybde. Herefter kunne Arkil Anlæg påbegynde gravearbejdet ned til ca. 7-10 meter under terræn på et ca. 1000 m2 stort areal til selve pumpestationen. Samtidig er der grundvandssænket, for at holde udgravningen tør. 
 

Udført på partnering-projektet

  • Omlægning af eksisterende ø1000 og ø1400 regn- og spildevandsledninger samt etablering af tilsvarende dimensioner for fremtidig drift.
  • Etablering af fjernvarmeanlæg for bæredygtig udnyttelse af overskudsvarme fra regn- og spildevand.
  • Opførsel af bygværk for Ny Hovedpumpestation.
  • Pumpebestykning inkl. bygnings el og sro med kapacitet på 600 l/s.
  • Etablering af spunsgrubbe inkl. jordankre for afstivning af grubbe.

Design og placering

I byggeriet er der gjort mange tanker til design, funktion og placering af pumpestationen. 
Den nye pumpestation kommer til at indgå som en synlig og integreret del af det nye havneområde og planerne for Den Blå Kant

Bygningen, der skal rumme selve pumpeanlægget, er tænkt udformet som et pumpehjul/snegl, og det er planen, at der skal være et oplevelsesrum på bygningens top, hvor byens borgere og besøgende kan nyde udsigten over havneområdet.

Svendborg Vand og affald, EnviDan og Arkil

Opførelsen af den nye hovedpumpestation sker i en partneringaftale mellem Svendborg Vand og Affald, EnviDan og Arkil.

Det er en samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og udførende entreprenør arbejder endnu tættere sammen og det stærke samarbejde starter allerede i planlægningsfasen. 

partneringaftalen har parterne særligt fokus på åbenhed overfor hinanden, gensidig tillidt til at alle arbejder for det fælles mål, innovation og bæredygtighed. Samtidig er der en større motivation til at bringe viden og erfaringer i spil. Derudover arbejder parterne med "åben bog", så alle parter i byggeriet har indblik i økonomien og dermed også hånden på kogepladen. Samarbejdsformen giver færre udfordringer og konflikter i udførelsesfasen. 

Partnering som samarbejdsform

Ole René Rasmussen, ingeniør og projektleder, Svendborg Vand og Affald udtaler om partnering:
"Samspillet bliver meget stærkere, og det skaber færre konflikter. Vi er ikke så bange for at bruge lidt tid på at finde løsninger sammen. Og fordi vi lærer hinanden bedre at kende hver dag, vi sidder sammen, så bliver det også lettere at byde ind med løsninger, og at man heller ikke skal foregive at vide det hele."

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk